НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Новини

Анонси


П'ятниця, 20 травня 2016Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

19 – 20 травня 2016 р. у м. Харкові відбулась IX Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії» НДІ мікрографії.
На конференцію подано 33 тези доповідей. У роботі конференції взяли участь 44 учасники, які представляли: Державну архівну службу України, Центральний державний науково-технічний архів України, НДІ мікрографії, Національний університет цивільного захисту України, Державний архів Харківської області, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Оперативно-рятувальну службу м. Харкова та інші організації. У розгляді питань взяли участь 3 доктори наук та 10 кандидатів наук.

Детальніше...Четвер, 19 травня 2016Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

19 травня 2016 р. на базі НДІ мікрографії відбулась робота секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» ΧΧIV Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2016) Національного технічного університету «ХПІ».

Метою роботи секції № 25 було визначення та обговорення проблем страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази державної системи страхового фонду документації.

Детальніше...Четвер, 12 травня 2016Новини та анонси

12 травня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про розгляд оригінал-макета номера журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 1 (20) 2016.
 2. Про результат роботи з дослідження перспектив застосування Інтернет-технологій для забезпечення віддаленого доступу до документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апарату до них.
П'ятниця, 08 квітня 2016Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

6-7 квітня 2016 р. фахівці НДІ мікрографії взяли участь в організації роботи Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», яка відбулась в Національному університеті цивільного захисту України м. Харків. У форумі взяли участь майже 500 молодих науковців з Азербайджану, Білорусії, Болгарії, Польщі, Казахстану, Королівства Швеції та багатьох регіонів України.

Детальніше...П'ятниця, 04 березня 2016Новини та анонси

У лютому 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/DTR 19247 Фотографія – Керівні принципи для достовірного тестування цифрових фотокамер (Photography – Guidelines for reliable testing of digital still cameras) (на стадії технічних умов від ТК 292);
 • ISO/SR 28003 Системи управління безпекою для мережі постачань – Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління безпекою мережі постачань (Security management systems for the supply chain – Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems) (на стадії переглядання від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Понеділок, 08 лютого 2016Новини та анонси

У січні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/DIS 12234-3 Електронне відображення фотознімка − Змінний запам’ятовувальний пристрій − Частина 3: XMP для цифрової фотографії (Electronic still picture imaging – Removable memory – Part 3: XMP for digital photography) (на стадії опитування від ТК 42);
 • ISO/SR 12029:2010 Управління документообігом – Машиночитані паперові форми – Оптимальне проектування для забезпечення зручності користувачів і електронних систем управління документообігом (EDMS) (Document management – Machine-readable paper forms – Optimal design for user friendliness and electronic document management systems (EDMS)) (на стадії переглядання від ТК 171);
 • ISO/SR 25111:2010 Управління безперервністю бізнесу – Настанова для безперервності бізнесу в соціальних аспектах (Business continuity management – Guidance on human aspects of business continuity) (на стадії переглядання від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Четвер, 14 січня 2016Новини та анонси

14 січня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому були розглянуті питання:

 1. Про результати виконання Тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2015 рік.
 2. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2016 рік.
Вівторок, 05 січня 2016Новини та анонси

У грудні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/CD 19475-3 Управління документообігом − Мінімальні вимоги для зберігання документів − Частина 3: Видалення (Document management − Minimum requirements for the storage of documents − Part 3: Disposal) (на стадії комітету від ТК 171);
 • ISO/DIS 17068 Інформація та документація – Сховище довірчої третьої сторони для цифрових записів (Information and documentation – Trusted third party repository for digital records) (на стадії опитування від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Понеділок, 04 січня 2016Новини та анонси

30 грудня 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому було розглянуто питання:

 1. Про підсумки діяльності наукових шкіл НДІ мікрографії у 2015 році.
Четвер, 17 грудня 2015Новини та анонси

16 грудня 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому були розглянуті питання:

 1. Про хід робіт з дослідження документації у сфері культурних цінностей та обґрунтування вимог щодо визначення достатнього складу документації, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації.
 2. Про результат роботи з дослідження об’єктів землеустрою, документацію яких доцільно закладати до страхового фонду документації.
Понеділок, 14 грудня 2015Новини та анонси

11 грудня 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому були розглянуті питання:

 1. Про ухвалення результатів проведення атестації наукових працівників НДІ мікрографії за 2015 рік.
 2. Про результат роботи з розроблення методу створення комплексного електронного образу документації, наданої на мікрофільмування, з використанням спеціальних схем освітлення.
 3. Про результат роботи з дослідження достатнього складу проектної та виконавчої документації на будівлі та інженерні споруди, яка підлягає закладанню до страхового фонду документації.
 4. Про результат роботи з дослідження процесів створення та формування страхового фонду документації на об’єкти окремих напрямів діяльності в вугільній промисловості та чорній металургії для визначення науково обґрунтованих критеріїв віднесення цих об’єктів до таких, документація на які підлягає закладанню до страхового фонду документації.
Понеділок, 07 грудня 2015Новини та анонси

У листопаді 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/CD 19475-1 Управління документообігом – Мінімальні вимоги для зберігання документів – Частина 1: Захоплення (Document management applications – Minimum requirements for the storage of documents – Part 1: Capturing) (на стадії комітету від ТК 171);
 • ISO/CD 19475-2 Управління документообігом – Мінімальні вимоги для зберігання документів – Частина 2: Збереження (Document management applications – Minimum requirements for the storage of documents – Part 2: Storing) (на стадії комітету від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів. Надано коментарі та зауваги до проектів міжнародних стандартів.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Четвер, 03 грудня 2015Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

26 – 27 листопада 2015 р. у Державному політехнічному музеї при НТУУ «КПІ» (м. Київ) відбулась третя сесія Міжнародного науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація». На семінарі заслухано 27 доповідей від 35 авторів, які представляли НДІ мікрографії та інші установи.

Детальніше...П'ятниця, 20 листопада 2015Новини та анонси

НДІ мікрографії видано черговий номер науково-виробничого журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 2 (19) 2015» в якому висвітлено наукові праці фахівців за напрямом створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації. Детальніше...

Четвер, 12 листопада 2015Новини та анонси

11 листопада 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому були розглянуті питання:

 1. Про результати досліджень процесів ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів та паспортизації потенційно небезпечних об’єктів в умовах адаптації до Інтернет-технологій, розроблення нових структурних елементів його інформаційного наповнення.
 2. Про результат розроблення Методики з визначення якості кольорових зображень, наданих на мікрофільмування.
 3. Про результати дослідження матеріалів міжнародних стандартів ІSО для адаптації нормативної бази державної системи страхового фонду документації до вимог європейської системи технічного регулювання та розроблення рекомендацій щодо гармонізації науково-технічної продукції сфери страхового фонду документації з міжнародною.
Четвер, 05 листопада 2015Новини та анонси

У жовтні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/SR 11108 Інформація та документація – Папір для архівних документів – Вимоги щодо міцності і надійності (Information and documentation – Archival paper – Requirements for permanence and durability) (на стадії переглядання від ТК 46);
 • ISO/TS 22317 Цивільний захист − Системи управління безперервністю бизнес-процесів − Настанови для аналізу впливу на господарчу діяльність (BIA) (Societal security − Business continuity management systems − Guidelines for business impact analysis (BIA)) (на стадії нової робочої теми від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Четвер, 29 жовтня 2015Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

27 – 29 жовтня 2015 р. фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі Міжнародного науково-практичного семінару «Ad fontes: збереження та вивчення рукописного і друкованого надбання», який відбувся в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна м. Харків.
На семінарі з доповіддю на тему «Формування страхового фонду документації на об’єкти культурної спадщини» та інформацією про діяльність інституту виступив заступник завідувача відділу НДІ мікрографії Подорожний В. І.

Вівторок, 27 жовтня 2015Новини та анонси

26 жовтня 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому було розглянуто питання:

 1. Про затвердження розподілу відповідальних виконавців та керівників наукових тем згідно з Тематичним планом прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт на 2016 рік.
Четвер, 15 жовтня 2015Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

13 жовтня 2015 р. фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі конференції «Стандарти – це мова, що об'єднує», проведеної Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в місті Києві на базі ДП «УкрНДНЦ». На конференції представники НДІ мікрографії доповіли про актуальні проблеми європейської та вітчизняної стандартизації на прикладі роботи ТК 40 «Страховий фонд документації», представили діяльність інституту.

П'ятниця, 25 вересня 2015Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

22-24 вересня фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі ХIV Міжнародного виставкового форуму «Технології Захисту/ПожТех – 2015» (далі – Форум), який проводився у місті Києві на території Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, ст. метро «Лівобережна»). На цьому Форумі фахівці НДІ мікрографії мали можливість представити діяльність інституту та запропонувати свої послуги для впровадження перспективних розробок та інноваційних технологій в Україні.

Детальніше...Вівторок, 15 вересня 2015Новини та анонси

15 вересня 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому були розглянуті питання:

 1. Про розгляд проекту Тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2016 рік.
 2. Про результат роботи з розроблення Концепції розвитку державної системи страхового фонду документації.
Понеділок, 14 вересня 2015Новини та анонси

11 вересня 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому були розглянуті питання:

 1. «Про розгляд оригінал-макету журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 2 (19) 2015».
 2. «Про результат роботи з дослідження та визначення загальних технічних вимог до формування страхового фонду документації на об’єкти науки і техніки культурної спадщини».
 3. «Про результат роботи з дослідження функцій суб’єктів державної системи страхового фонду документації у зв’язку зі змінами в законодавстві України та сучасними потребами державної системи страхового фонду документації».
 4. «Про результати роботи з теоретичних та експериментальних досліджень щодо розроблення методу визначення якості кольорових зображень, наданих на мікрофільмування в електронному вигляді».
Понеділок, 07 вересня 2015Новини та анонси

У серпні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/DTS 20328 Зображення матеріалів − Двоопуклі лінзи − Вимірювання характеристик та розмірів (Imaging materials − Lenticular lens sheet − Measurements and specifications of dimensions) (на стадії нової робочої теми від ТК 42);
 • ISO/CD 18935 Зображення матеріалів – Кольорові зображення на паперових відбитках – Визначення водостійкості друкованих кольорових зображень (Imaging materials – Colour images on paper prints – Determination of indoor water resistance of printed colour images) (на стадії комітету від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, надано коментарі та зауваги до проектів міжнародних стандартів.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

П'ятниця, 21 серпня 2015Новини та анонси

Проведено святкове підняття Державного Прапора України на будівлі НДІ мікрографії у м Харкові співробітниками інституту та урочисте засідання, на якому оголошена історична довідка святкування та річниця прийняття відповідного закону.

Детальніше...Вівторок, 18 серпня 2015Новини та анонси

У липні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/CD 17321-4 Графічні технології та фотографії – Колірні характеристики цифрових камер (РСУ) – Частина 4: Програмовані системи світловипромінювання (Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still cameras (DSCs) – Part 4: Programmable light emission system)  (на стадії комітету від ТК 42);
 • ISO/DTS 22318 Цивільний захист – Управління безперервністю діяльності – Настанова для безперервності системи постачання (Societal security – Business continuity management – Guidance on supply chain continuity) (на стадії робочого проекту від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг. Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

 

Середа, 15 липня 2015Новини та анонси

15 липня 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому були розглянуті питання:

 1. Про виконання робіт за темою 3.6 «Розроблення Методики віднесення об’єктів будівництва до таких, документація яких підлягає закладанню до страхового фонду документації».
 2. Про результат роботи з аналізування та визначення проблемних питань функціювання державної системи страхового фонду документації.
Понеділок, 06 липня 2015Новини та анонси

У червні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів он-лайн голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/SR 2146 Інформація та документація – Послуги реєстру для бібліотек та пов’язаних з ними організацій (Information and documentation – Registry services for libraries and related organizations) (на стадії переглядання від ТК 46);
 • ISO/CD 18844 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання нерівномірності освітлення (Photography – Digital cameras – Image flare measurement) (на стадії комітету від ТК 42);
 • ISO/CD 22319 Соціальна безпека – Настанова щодо залучення добровольців у випадках значних інцидентів (Societal security – Guidance for involving volunteers in the response to major incidents) (на стадії комітету від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг. Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Вівторок, 30 червня 2015Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

25.06.2015 у Одеському муніципальному музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова, м. Одеса, вул. Польська, 19, проведено другу сесію Міжнародного науково-практичного семінару «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях». У роботі семінару взяли участь понад 20 представників архівів, музеїв бібліотек, навчальних та наукових закладів України та Російської Федерації.

Детальніше...Четвер, 11 червня 2015Новини та анонси

11 червня 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому були розглянуті питання:

 1. «Про результат роботи з дослідження документації у сфері культурних цінностей та визначення порядку створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності».
 2. «Про результат роботи з вибору напрямку дослідження щодо розроблення методу визначення якості кольорових зображень, наданих на мікрофільмування в електронному вигляді».
Вівторок, 09 червня 2015Новини та анонси

НДІ мікрографії видано черговий номер науково-виробничого журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 1 (18) 2015» в якому висвітлено наукові праці фахівців за напрямом створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації. Детальніше...

Понеділок, 08 червня 2015Новини та анонси

У травні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів он-лайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/DIS 19084 Фотографія – Цифрові камери – Вимірювання бічного хроматичного зміщення (Photography – Digital cameras – Lateral chromatic displacement measurement) (на стадії опитування від ТК 42);
 • ISO CD 19567 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання відтворення структури – Частина 1: Вимірювання частотних характеристик, використовуючи циклічний зразок (Photography – Digital cameras – Texture reproduction measurements – Part 1: Frequency characteristics measurements using cyclic pattern) (на стадії комітету від ТК 42);
 • ISO/NP 20614 Протокол обміну даними для сумісності та збереження (Data exchange protocol for interoperability and preservation) (на стадії нової робочої теми від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг. Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Четвер, 04 червня 2015Новини та анонси

4 червня 2015 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому були розглянуті питання:

 1. «Про стан планування наукових робіт, проведення яких заплановано у 2016 році».
 2. «Про підсумки роботи VIII Науково-технічної конференції НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання СФД, перспективи розвитку та взаємодії», секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації», та Міжнародного науково-практичного семінару «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях»».
Середа, 27 травня 2015Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

22.05.2015 у НДІ мікрографії, м. Харків, пров. Пархоменка, 1/60, в рамках роботи секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації», проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях». У роботі семінару взяли участь понад 30 представників архівів, музеїв бібліотек, навчальних та наукових закладів України та Російської Федерації.

Детальніше...Середа, 27 травня 2015Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

20 – 22.05. 2015 у м. Харкові відбулась XХIII Міжнародна науково-практична конференція (MicroCAD-2015) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Робота секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» конференції проходила у НДІ мікрографії.
У роботі секції взяли участь 27 фахівців, які представляли Російську Федерацію, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, навчальні та наукові установи Харківської області.

Детальніше...Середа, 27 травня 2015Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

21 – 22 травня 2015 р. у м. Харкові відбулась VIII Науково-технічна конференція НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».
У розгляді питань конференції взяли участь більше 40 фахівців, які представляли Харківську обласну державну адміністрацію, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, Центральний державний науково-технічний архів України, Державний архів Харківської області, науково-дослідні та навчальні заклади та інші організації.

Детальніше...Середа, 18 травня 2016Новини та анонси

10 червня 2016 року відбудеться засідання Науково-технічної ради інституту, на якому будуть розглянуті питання:

 1. Про результат роботи з розроблення Методики віднесення об'єктів будівництва до таких, документація яких підлягає закладанню до страхового фонду документації.
 2. Про хід робіт з дослідження об'єктів землеустрою, документацію яких доцільно закладати до страхового фонду документації.
Середа, 18 травня 2016Новини та анонси

26 травня 2016 року відбудеться засідання Науково-технічної ради інституту, на якому буде розглянуто питання:

 1. Про стан планування наукових робіт, виконання яких заплановано на 2017 рік.
Четвер, 06 серпня 2015Новини та анонси

До відома авторів! Готується до друку чергове число науково-виробничого журналу «СФД (Страховий фонд документації)». Приймаються оригінальні матеріали, які раніше не публікувались. Під час підготовки статей просимо дотримуватися таких

Детальніше...


Останнє оновлення на Середа, 08 жовтня 2014 10:51