НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Новини

Анонси


П'ятниця, 20 січня 2017Новини та анонси

У грудні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/NP 21740 Безпека та відмовостійкість – Настанова з процесу оцінки складності з метою підвищення безпеки та відмовостійкість (Security and resilience – Guideline for complexity assessment process to improve security and resilience) (на стадії нової робочої теми від TC 292);
 • ISO/SR 10244 Управління документообігом – Основи та аналіз бізнес-процесів (Document management – Business process baselining and analysis) (на стадії переглядання від TC 171);
 • ISO/CD 23081-1 Інформація та документація – Процеси управління записами – Метадані для записів – Частина 1 – Принципи (Information and documentation – Records management processes – Metadata for records – Part 1: Principles) (на стадії комітету від TC 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Середа, 11 січня 2017Новини та анонси

10 січня 2017 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про результати виконання Тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2016 рік.
 2. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2017 рік.
Вівторок, 03 січня 2017Новини та анонси

29 грудня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про підсумки діяльності наукових шкіл НДІ мікрографії у 2016 році.
Понеділок, 12 грудня 2016Новини та анонси

08 грудня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про ухвалення результатів проведення атестації наукових працівників НДІ мікрографії за 2016 рік.
 2. Про результат роботи з дослідження та аналізу різновидів форматів паковання для тривалого та постійного архівного зберігання документів.
 3. Про результати роботи з розроблення Рекомендацій за темою «Дослідження принципів оброблення копій документів, наданих на мікрофільмування в електронному вигляді, на підставі показників якості бінарних, напівтонових і кольорових цифрових зображень».
Вівторок, 06 грудня 2016Новини та анонси

У листопаді 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/DIS 2108 Інформація та документація – Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) – (Information and documentation – International standard book number (ISBN)) (на стадії опитування від TC 46);
 • ISO/DIS 17068 Інформація та документація – Сховище довірчої третьої сторони для цифрових записів (Information and documentation – Trusted third party repository for digital records) (на стадії опитування від TC 46);
 • ISO/CD 19475-3 Управління документообігом − Мінімальні вимоги для зберігання документів − Частина 3: Видалення та передача документів після закінчення терміну зберігання (Document management − Minimum requirements for the storage of documents − Part 3: Disposal) (на стадії комітету від TC 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Четвер, 17 листопада 2016Новини та анонси

17 листопада 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про результати роботи з розроблення Звіту про НДР за темою «Дослідження принципів оброблення копій документів, наданих на мікрофільмування в електронному вигляді, на підставі показників якості бінарних, напівтонових і кольорових цифрових зображень».
Четвер, 10 листопада 2016Новини та анонси

10 листопада 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про результат роботи з дослідження процесу електронної паспортизації та структури інформаційних даних для створення електронного документообігу щодо забезпечення функціювання державної системи страхового фонду документації.
 2. Про результат роботи з дослідження нормативної документації на об’єкти будівництва та визначення вартості виконання робіт з формування страхового фонду залежно від їх функціонального призначення.
 3. Про результат роботи з розроблення рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень матеріалів міжнародних стандартів для відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам міжнародної та європейської системи технічного регулювання.
Понеділок, 07 листопада 2016Новини та анонси

У жовтні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/CD 19564 Безпека та стійкість – Загальні принципи визначення справжності продукту, цілісності та довіри (Security and resilience - General principles for product authenticity, integrity and trust) (на стадії комітету від TC 292);
 • ISO/DTR 19263-1 Фотографія – Системи архівування – Частина 1: Кращі методи для захоплення (захвату) цифрового зображення матеріалів культурної спадщини (Photography – Archiving systems – Part 1: Best practices for digital image capture of cultural heritage material) (на стадії нової робочої теми від TC 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Понеділок, 24 жовтня 2016Новини та анонси

21 жовтня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про схвалення розподілу відповідальних виконавців та керівників наукових тем згідно з проектом Тематичним планом прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2017 рік.
 2. Про результат роботи з дослідження принципів оброблення копій документів, наданих на мікрофільмування в електронному вигляді, на підставі показників якості бінарних, напівтонових і кольорових цифрових зображень.
Вівторок, 18 жовтня 2016Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

11-13 жовтня фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі ХV Міжнародного виставкового форуму «Технології Захисту/ПожТех – 2016» (далі – Форум), який був проведений у місті Києві на території Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, ст. метро «Лівобережна»). На цьому Форумі фахівці НДІ мікрографії мали можливість представити діяльність НДІ мікрографії та запропонувати свої послуги для впровадження перспективних розробок та інноваційних технологій в Україні.

Детальніше...П'ятниця, 07 жовтня 2016Новини та анонси

07 жовтня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про результат роботи з дослідження об'єктів землеустрою, документацію яких доцільно закладати до страхового фонду документації.
П'ятниця, 07 жовтня 2016Новини та анонси

У вересні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/NP 15836-2 Інформація та документація – Набір елементів метаданих «Дублінське ядро» – Частина 2: Властивості і класи DCMI (Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 2: DCMI Properties and classes) (на стадії нової робочої теми від TC 46);
 • ISO/CD 18759 Управління документообігом – Вивірена WORM система, функціональні та технічні вимоги (Document management – Trusted WORM functional and technical requirements ) (на стадії комітету від ТС 171);
 • ISO/NP 19005-4 Управління документообігом – Формат файлів електронних документів для довгострокового зберігання – Частина 4: Використання ISO 32000-2 (PDF/A-NEXT) (на стадії нової робочої теми від TC 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Четвер, 15 вересня 2016Новини та анонси

15 вересня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про розгляд проекту Тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2017 рік.
Середа, 14 вересня 2016Новини та анонси

14 вересня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про розгляд оригіналу-макета номера журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 2 (21) 2016 та участь НДІ мікрографії у загальноукраїнській реферативній базі даних «Україніка наукова».
П'ятниця, 02 вересня 2016Новини та анонси

У серпні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/ SR 25964-1 Інформація та документація – Тезауруси і сумісність з іншими словниками – Частина 1: Тезауруси для інформаційного пошуку (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval ) (на стадії переглядання від ТК 46);
 • ISO/NP 20793 Фотографія – Лентикулярний друк для стерео/варіо зображень – Вимірювання якості зображення (Photography – Lenticular print for changing images – Measurements of image quality) (на стадії нової робочої теми від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Середа, 10 серпня 2016Новини та анонси

10 серпня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про результат роботи з дослідження порядку створення та формування страхового фонду документації на об’єкти будівництва у зв’язку із змінами в нормативно-правовій базі сфери будівництва та сучасними потребами державної системи страхового фонду документації.
 2. Про хід робіт з дослідження задачі вхідного контролю якості електронних паспортів потенційно небезпечних об’єктів для її автоматизації.
Понеділок, 08 серпня 2016Новини та анонси

У липні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/SR 6200:1999 Мікрографія – Мікроформи галогенідосрібні першого покоління з документів правдників – Технічні вимоги на густину та метод вимірювання (Micrographics – First generation silver-gelatin microforms of source documents – Density specifications and method of measurement) (на стадії переглядання від ТК 171);
 • ISO/SR 18934 Зображувальні матеріали – Мультимедійні архіви – Умови зберігання (Imaging materials – Multiple media archives – Storage environment) (на стадії переглядання від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Четвер, 14 липня 2016Новини та анонси

14 липня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про результат роботи з дослідження виробничих процесів та технологій на різних стадіях життєвого циклу мікрофільму страхового фонду документації для встановлення загальних технічних вимог до нього.
Середа, 29 червня 2016Новини та анонси

24 червня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про хід робіт з дослідження та аналізу різновидів форматів паковання для тривалого та постійного архівного зберігання документів.
Вівторок, 14 червня 2016Новини та анонси

10 червня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про результат роботи з розроблення Методики віднесення об'єктів будівництва до таких, документація яких підлягає закладанню до страхового фонду документації.
 2. Про хід робіт з дослідження об'єктів землеустрою, документацію яких доцільно закладати до страхового фонду документації.
П'ятниця, 10 червня 2016Новини та анонси

31 травня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про стан планування наукових робіт, виконання яких заплановано на 2017 рік.
П'ятниця, 03 червня 2016Новини та анонси

У травні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/NP 21499 Система завчасного попередження зсуву за підтримки місцевого самоврядування (Security and resilience – Community-based landslide early warning system) (на стадії нової робочої теми від ТК 292);
 • ISO/NP 19264 Фотографія – Архівні системи – Аналіз якості зображення – Частина 1: Світловідбивальні оригінали (Photography – Archiving systems – Image quality analysis – Part 1: Reflective originals) (на стадії нової робочої теми від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Вівторок, 31 травня 2016Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

Фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури», яка відбувалась 26 – 28 травня 2016 р. у Києві.
Основною метою конференції був обмін досвідом виконання наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи в галузі безпеки і цивільного захисту.

Детальніше...Понеділок, 30 травня 2016Новини та анонси

30 травня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про підсумки роботи секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2016) Національного технічного університету «ХПІ».
 2. Про підсумки роботи ІХ Науково-технічної конференції «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії» НДІ мікрографії.
П'ятниця, 20 травня 2016Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

19 – 20 травня 2016 р. у м. Харкові відбулась IX Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії» НДІ мікрографії.
На конференцію подано 33 тези доповідей. У роботі конференції взяли участь 44 учасники, які представляли: Державну архівну службу України, Центральний державний науково-технічний архів України, НДІ мікрографії, Національний університет цивільного захисту України, Державний архів Харківської області, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Оперативно-рятувальну службу м. Харкова та інші організації. У розгляді питань взяли участь 3 доктори наук та 10 кандидатів наук.

Детальніше...Четвер, 19 травня 2016Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

19 травня 2016 р. на базі НДІ мікрографії відбулась робота секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» ΧΧIV Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2016) Національного технічного університету «ХПІ».

Метою роботи секції № 25 було визначення та обговорення проблем страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази державної системи страхового фонду документації.

Детальніше...Четвер, 12 травня 2016Новини та анонси

12 травня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про розгляд оригінал-макета номера журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 1 (20) 2016.
 2. Про результат роботи з дослідження перспектив застосування Інтернет-технологій для забезпечення віддаленого доступу до документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апарату до них.
П'ятниця, 08 квітня 2016Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

6-7 квітня 2016 р. фахівці НДІ мікрографії взяли участь в організації роботи Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», яка відбулась в Національному університеті цивільного захисту України м. Харків. У форумі взяли участь майже 500 молодих науковців з Азербайджану, Білорусії, Болгарії, Польщі, Казахстану, Королівства Швеції та багатьох регіонів України.

Детальніше...П'ятниця, 04 березня 2016Новини та анонси

У лютому 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/DTR 19247 Фотографія – Керівні принципи для достовірного тестування цифрових фотокамер (Photography – Guidelines for reliable testing of digital still cameras) (на стадії технічних умов від ТК 292);
 • ISO/SR 28003 Системи управління безпекою для мережі постачань – Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління безпекою мережі постачань (Security management systems for the supply chain – Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems) (на стадії переглядання від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Середа, 08 лютого 2017Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

Шановні колеги! НДІ мікрографії інформує про початок збору матеріалів від бажаючих прийняти участь у роботі X Науково-технічної конференції НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».
Робота конференцій відбудеться 18 – 19 травня 2017 рокуЗаявки на участь в конференціях та тези доповідей приймаються до 30 березня 2017 року.

Середа, 08 лютого 2017Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

18 травня 2017 р. у м. Харкові, на базі НДІ мікрографії пров. Академіка Підгорного, 1/60, відбудеться робота секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2017)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації».

Понеділок, 19 вересня 2016Новини та анонси

До відома авторів науково-виробничого журналу «СФД (Страховий фонд документації)». НДІ мікрографії та Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ) 14 вересня 2016 року підписали Угоду про інформаційну співпрацю № 238/16. Згідно із зазначеною угодою, інформація про публікації у науково-виробничому журналі «СФД (Страховий фонд документації)» буде представлена в загальноукраїнській реферативній базі «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело». У зв’язку з цим у Вимоги до змісту та оформлення статей, що надаються для публікації у науково-виробничому журналі «СФД (Страховий фонд документації)», внесено відповідні зміни.
Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.
Редакційна колегія журналу.

Детальніше...