НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Нормативно-правові акти з питань страхового фонду документації

 

1.1. Закони власного розроблення:

 • Закон України «Про страховий фонд документації України» (від 22.03.2001 № 2332-IІІ);
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України”» (від 16.10.2012 № 5461-VI (5461-17));
 • Закон України «Про внесення змін до Кодексу України „Про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про страховий фонд документації”» (від 22.02.2007 № 695-V).

1.2. Закони, до яких внесено питання сфери страхового фонду документації:

 • Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
 • Закон України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»;
 • Закон України «Про культуру»;
 • Закон України «Про державне оборонне замовлення»;
 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»;
 • Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09 грудня 2010 р. № 1085/2010;
 • Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну архівну службу України» від 06 квітня 2011 р. № 407/2011.

1.3. Акти Кабінету Міністрів України власного розроблення:

 • постанова від 26.10.2001 № 1447 «Про затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації» (із змінами, внесеними постановами від 25.05.2006 № 742 і від 16.07.2008 № 643);
 • постанова від 13.03.2002 № 319 «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації» (із змінами, внесеними постановами від 25.05.2006 № 742, від 16.02.2011 № 117 і від 20.10.2011 № 1109);
 • постанова від 13.03.2002 № 320 «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації» (із змінами, внесеними постановами від 25.05.2006 № 742 і від 16.07.2008 № 643);
 • постанова від 16.05.2002 № 642 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації» (із змінами, внесені постановами від 25.05.2006 № 742 та від 10.04.2013 №252);
 • постанова від 29.08.2002 № 1288 «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» (із зміною, внесеною постановою від 11.03.2004 № 313);
 • постанова від 02.10.2003 № 1553 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації» (діє зі зміною № 1, внесеною постановою від 07.12.2011 № 1255);
 • постанова від 15.12.2010 № 1230 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».

1.4. Акти Кабінету Міністрів України та Національного банку України, до яких внесено питання сфери страхового фонду документації:

 • постанова від 06.05.2009 № 446 «Про затвердження положення про технічне прикриття та відбудову найважливіших об’єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період»;
 • постанова від 25.05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації» (із змінами, внесеними постановою від 27.02.2012 № 148);
 • постанова від 07.10.2009 № 1137 «Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства»;
 • постанова від 21.10.2009 № 1107 «Про затвердження Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях» (із змінами, внесеними постановами від 30.06.2010 № 530 і від 23.02.2011 № 136);
 • постанова правління НБУ від 08.11.2004 № 533 «Про затвердження Положення про порядок створення Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, страхового фонду документації» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.11.2004 №15010/10100).

1.5. Нормативно-правові (регуляторні) акти з питань страхового фонду документації:

 • наказ від 18.12.2000 № 338 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 24.01.2001 за № 62/5253) «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів» (із змінами, внесеними постановою від 16.08.2005 № 140);
 • наказ від 06.11.2001 № 254 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 04.12.2001 за № 1003/6194) «Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту СФД»;
 • наказ від 07.11.2002 № 293 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 19.03.2003 за №218/7539) «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду»;
 • наказ МНС, Мінпаливенерго, Держбуду, Держжитлокомунгоспу, Держводгоспу, Держкомзв’язку від 21.05.2003 № 158/246/60/81/137/85 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 05.06.2003 за № 445/7766) «Про приведення проектної документації на об’єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об’єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації»;
 • наказ від 22.10.2003 № 400 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 13.11.2003 за № 1046/8367) «Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України» (із змінами, внесеними постановою від 17.07.2007 № 491);
 • наказ від 06.11.2003 № 425 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 26.12.2003 за № 1238/8559) «Про Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів»;
 • наказ МНС, Мінфіну та Мінекономіки від 09.11.2004 № 157/697/380 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 10.03.2005 за № 292/10572) «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації»;
 • наказ від 23.02.2006 № 98 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 20.03.2006 за № 286/12160) «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів»;
 • наказ від 17.08.2007 № 561 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 31.08.2007 за № 1000/14267) «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації»;
 • наказ від 28.01.2008 № 55 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 28.03.2008 за № 262/14953) «Про затвердження Порядку реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації»;
 • наказ від 06.02.2009 № 88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 24.02.2009 за № 174/16190) «Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації»;
 • наказ від 12.11.2010 № 1016 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 09.12.2010 за № 1235/18530) «Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом СФД адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі ПНО»;
 • наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2013 № 618/5 «Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері страхового фонду документації України».

1.6. Нормативно-правові (регуляторні) акти Державної архівної служби України з питань страхового фонду документації:

 • наказ від 25.07.2011 № 11 «Про затвердження Положення про Державний департамент страхового фонду документації».

 

Останнє оновлення на Понеділок, 06 липня 2015 10:56