НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Новини

Анонси


Четвер, 14 вересня 2017Новини та анонси

14 вересня 2017 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про розгляд проекту Тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2018 рік.
Вівторок, 12 вересня 2017Новини та анонси

У серпні 2017 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 42 «Фотографія» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • ISO/CD 19093 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання характеристик низької освітленості (Photography – Digital cameras – Measuring low light performance) (на стадії опитування від ТК 42).

Проект міжнародного стандарту опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цим стандартом проведено у термін, зазначений секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проекті міжнародного стандарту.

Понеділок, 11 вересня 2017Новини та анонси

11 вересня 2017 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про розгляд оригінал-макета номера журналу «СФД» № 2 (23) 2017.
Середа, 02 серпня 2017Новини та анонси

У липні 2017 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 42 «Фотографія» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • ISO/SR 12651-1 Електронний документообіг – Словник – Частина 1: Представлення електронного документу (Electronic document management – Vocabulary – Part 1: Electronic document imaging) (на стадії переглядання від ТК 171).

Проект міжнародного стандарту опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цим стандартом проведено у термін, зазначений секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проекті міжнародного стандарту.

Вівторок, 25 липня 2017Новини та анонси

25 липня 2017 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому було розглянуто питання:

 1. Про результат роботи з дослідження задачі вхідного контролю якості електронних паспортів потенційно небезпечних об’єктів для її автоматизації.
Середа, 12 липня 2017Новини та анонси

12 липня 2017 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому було розглянуто питання:

 1. Про затвердження Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора НДІ мікрографії та Положення про виборчу комісію.
Середа, 05 липня 2017Новини та анонси

05 липня 2017 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому було розглянуто питання:

 1. Про результат роботи з дослідження процесів науково-організаційної діяльності у сфері страхового фонду документації на відповідність змінам чинного законодавства.
Понеділок, 03 липня 2017Новини та анонси

У червні 2017 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/DIS 516 Затвор фотокамери – Час експонування – Загальні поняття та вимірювання механічних параметрів затвора (Camera shutters – Timing – General definition and mechanical shutter measurements) (на стадії опитування від ТК 42);
 • ISO/SR 832 Інформація та документація – Бібліографічний опис і посилання – Правила скорочення бібліографічних термінів (Information and documentation – Bibliographic description and references – Rules for the abbreviation of bibliographic terms) (на стадії переглядання від ТК 46);
 • ISO/NP 18949 Зображувальні матеріали – Кольорові фотографічні відбитки – Метод випробування стійкості зображень в умовах низької вологості (Imaging materials – Reflection colour photographic prints – Method for testing stability under low humidity conditions) (на стадії нової робочої теми від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

П'ятниця, 02 червня 2017Новини та анонси

У травні 2017 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/CD 20674-1 Інформація та документація – Транслітерація рукописів, використовуваних в Таїланді – Частина1: Транслітерація Аксон-Тай-Ной (Information and documentation – Transliteration of scripts in use in Thailand – Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi) (на стадії комітету від ТК 46);
 • ISO/SR 18941 Зображувальні матеріали – Метод випробування стійкості під час знебарвлення озоном (Imaging materials – Colour reflection prints – Test method for ozone gas fading stability) (на стадії переглядання від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Понеділок, 29 травня 2017Новини та анонси

29 травня 2017 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому було розглянуто питання:

 1. Про стан планування наукових робіт, виконання яких заплановано на 2018 рік.
П'ятниця, 19 травня 2017Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

18 травня 2017 р. на базі НДІ мікрографії відбулась робота секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» ΧΧV Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2017) Національного технічного університету «ХПІ».
У роботі секції взяли участь 22 фахівці, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Національний університет цивільного захисту України, Державний архів Харківської області, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації.
Одночасно 18 – 19 травня 2017 р. в НДІ мікрографії (м. Харків) відбулась X Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».
На конференцію подано 39 тез доповідей. У роботі конференції взяли участь 53 учасники.

Детальніше...Середа, 10 травня 2017Новини та анонси

У квітні 2017 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/FDIS 18941 Зображувальні матеріали – Кольорові рефлексні відбитки –Метод випробування стійкості під час знебарвлення озоновим газом (Imaging materials – Colour reflection prints – Test method for ozone gas fading stability) (на стадії затвердження від ТК 42);
 • ISO/CD 19580 Інформація та документація – Міжнародна статистика архівів (Information and documentation – International archives statistics) (на стадії комітету від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Понеділок, 24 квітня 2017Новини та анонси

У квітні 2017 року НДІ мікрографії було нагороджено Дипломом за участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року – 2016» (патенти №94704 та №102938).
З результатами Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2016» можна ознайомитися на сайті Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та на сайті Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2016».

П'ятниця, 31 березня 2017Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

30 березня 2017 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь в роботі науково-практичного семінару VIII Луньовські читання «Проблеми збереження музейних колекцій», який відбувся у Національному університеті імені В. Н. Каразіна м. Харків. У семінарі взяли участь 44 фахівців, які представляли 36 музеїв та наукових установ країни.
Особливу увагу викликали доповіді фахівців НДІ мікрографії за темами: «Проблемні питання щодо збереження комплексної інформації про культурні цінності та відновлення її із заданою якістю» Бабенка В. В. та «Перспективи застосування документів страхового фонду документації України для відновлення втрачених музейних пам’яток» Болбаса О. М.

П'ятниця, 31 березня 2017Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

29 – 30 березня 2017 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь в організації роботи Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», яка відбулася у Національному університеті цивільного захисту України м. Харків. У форумі взяли участь майже 500 молодих науковців з Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Польщі, Казахстану та багатьох регіонів України.
У ході наукового форуму учасники ухвалили резолюцію.
Одночасно взято участь у роботі Галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 навчального року з дисципліни «Пожежна безпека» на яку до Харкова з’їхалися майже 50 учасників з різних регіонів нашої держави.

Детальніше...Четвер, 23 березня 2017Новини та анонси

23 березня 2017 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому було розглянуто питання:

 1. Про розгляд оригіналу-макета журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 1 (22) 2017.
Четвер, 16 березня 2017Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

14-15 березня 2017 року на базі Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та НДІ мікрографії відбувся семінар з питань збереження та безпеки бібліотечних фондів.

Детальніше...Понеділок, 06 березня 2017Новини та анонси

Постановою Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 745 (набрала чинності 1 листопада 2016 року) внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року № 302, відповідно до яких затверджено новий зразок та технічний опис паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та викладено в новій редакції Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України.

П'ятниця, 20 січня 2017Новини та анонси

У грудні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • ISO/NP 21740 Безпека та відмовостійкість – Настанова з процесу оцінки складності з метою підвищення безпеки та відмовостійкість (Security and resilience – Guideline for complexity assessment process to improve security and resilience) (на стадії нової робочої теми від TC 292);
 • ISO/SR 10244 Управління документообігом – Основи та аналіз бізнес-процесів (Document management – Business process baselining and analysis) (на стадії переглядання від TC 171);
 • ISO/CD 23081-1 Інформація та документація – Процеси управління записами – Метадані для записів – Частина 1 – Принципи (Information and documentation – Records management processes – Metadata for records – Part 1: Principles) (на стадії комітету від TC 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Середа, 11 січня 2017Новини та анонси

10 січня 2017 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 1. Про результати виконання Тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2016 рік.
 2. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2017 рік.
Вівторок, 03 січня 2017Новини та анонси

29 грудня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

 1. Про підсумки діяльності наукових шкіл НДІ мікрографії у 2016 році.
Вівторок, 18 жовтня 2016Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

11-13 жовтня фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі ХV Міжнародного виставкового форуму «Технології Захисту/ПожТех – 2016» (далі – Форум), який був проведений у місті Києві на території Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, ст. метро «Лівобережна»). На цьому Форумі фахівці НДІ мікрографії мали можливість представити діяльність НДІ мікрографії та запропонувати свої послуги для впровадження перспективних розробок та інноваційних технологій в Україні.

Детальніше...П'ятниця, 15 вересня 2017Семінари, конференції, матеріали у ЗМІ

10 – 13 жовтня 2017 р. фахівці НДІ мікрографії планують взяти участь у роботі ХVI Міжнародного виставкового форуму «Технології Захисту/ПожТех – 2017» (далі – Форум), який проводиться у місті Києві на території Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, ст. метро «Лівобережна»).
На виставковому Форумі фахівці інституту представлятимуть діяльність НДІ мікрографії та запропонують свої послуги для впровадження перспективних розробок та інноваційних технологій в Україні.

Понеділок, 11 вересня 2017Новини та анонси

Увага! Вибори директора НДІ мікрографії відбудуться 20.09.2017 з 09:00 до 15:00 у приміщенні НДІ мікрографії, кімната 24