НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

21 травня 2015 р. у м. Харкові на базі НДІ мікрографії відбудеться робота секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації»

21 травня 2015 р. у м. Харкові на базі НДІ мікрографії відбудеться робота секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2015)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі секції № 26 ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Для участі необхідно до 15 березня 2015 р. надати до НДІ мікрографії тези доповіді, а також заявку на участь у роботі секції № 26 конференції.
Тези доповіді оформлюються відповідно до таких вимог:
текст має бути у текстовому редакторі Microsoft Word українською або російською мовами, надрукований в одному примірнику не більше однієї сторінки формату А4, міжрядковий інтервал – одинарний, шрифт Times New Roman, розмір 14 pt і абзацний відступ 1,2 см. Розміри полів: зліва, зверху та справа – 2,8 см, знизу – 3, 3 см.

У тезах має бути зазначено:

  • у першому рядку по центру – назва доповіді великими літерами (шрифт жирний);
  • у другому рядку по центру – прізвище та ініціали авторів доповіді (шрифт жирний);
  • у третьому рядку по центру – повна назва організації, місто і країна, курсивом (шрифт жирний);
  • нижче, через один відступ, по ширині аркуша, зміст тез.

До друкованої копії, завіреної автором, додається електронна версія тез.
Рисунки, що вставляються в текст, повинні мати розміри не більше 12x9 см із застосуванням форматів: bmp, tif, jpg. Розмір шрифту під рисунком - 14 ррt. Рисунки, виконані за допомогою Word, повинні бути обов’язково згруповані.
У разі надання матеріалів електронною поштою повідомити про це секретаря конференції – Новікова С. Д.
Телефон для довідок: (0572) 94 48 61
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Приклад оформлення тез доповідей:

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОМІШОК…
Іванов О. М., Сидоров В. О.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

У роботі розглянуті питання…