НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Міжнародні зв'язки

 

НДІ мікрографії здійснює функції секретаріату Технічного комітету стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), який є постійним членом міжнародних технічних комітетів стандартизації: ISO/TC 46 «Інформація і документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 292 «Безпека» (до січня 2015 – ISO/TC 223 «Цивільний захист») Р – членом та ISO/TC 42 «Фотографія» (О-член).

Протягом 2014 року проаналізовано 33 міжнародних стандартів, 14 чинних міжнародних стандартів та 19 проектів міжнародних стандартів: вісім – на стадіях пропозиції (NР, WD, DTR), вісім – на стадії комітету (CD), три на стадії опитування (DIS); рекомендовано для використання – 20, використано – шість.

Протягом 2015 року проаналізовано 31 міжнародний стандарт, з яких 9 чинних міжнародних стандартів та 22 проектів міжнародних стандартів: п’ять – на стадії опитування (DIS); п’ять – на стадії комітету (CD); 12 – на стадіях пропозиції (NP, TR, TS, DTS), рекомендовано для використання – 17, використано – 3.

Протягом 2016 року проаналізовано 30 міжнародних стандартів, з яких 12 чинних міжнародних стандартів та 18 проектів міжнародних стандартів: чотири – на стадії опитування (DIS), чотири – на стадії комітету (CD), 10 – на стадіях пропозиції (NР, DTR), рекомендовано для використання – 17, використано – п’ять.

За І півріччя 2017 року проаналізовано 18 міжнародних стандартів. з яких 10 чинних міжнародних стандартів, 8 проектів міжнародних стандартів: один – на стадії опитування (DIS), три – на стадії комітету (CD), чотири – на стадії пропозиції (NP, TR, TS).

Експертиза проектів міжнародних стандартів на стадії пропозиції передбачала вивчення технічного змісту тексту проектів та перевірення на відповідність ISO/IEC Directives, 2004, Part 1: Procedures for the technical work (Директиви ІСО/МЕК, 2004, Частина 1: Процедури з технічної роботи) та ISO/IEC Directives, 2011, Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards (Директиви ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів) стосовно побудови, викладання та оформлення.

Проекти міжнародних стандартів на стадії комітету відповідного ISO/ТС надіслано для аналізу, надання зауваг і пропозицій та реєстрації їх на наступній стадії розроблення.

Метою експертизи проектів міжнародних стандартів на стадії опитування було врахування зауваг, наданих на стадії комітету, на підставі зводу відгуків, складеного за заувагами всіх Р-членів, виявлення нових зауваг, перевіряння на відповідність стосовно побудови, викладання та оформлення. Стадія опитування є останньою перед реєстрацією проекту міжнародного стандарту, тому потребує ретельного вивчення.

Метою експертизи проектів міжнародних стандартів на стадії затвердження було переглядання урахувань зауваг до проекту стандарту і перевіряння на відповідність вимогам щодо оформлення.

Міжнародні стандарти та проекти міжнародних стандартів ISO було поділено на чотири напрями:

 • фотографія;
 • інформація та документація;
 • управління документообігом;
 • цивільний захист (безпека).

 

 

За напрямом «Фотографія» проаналізовано матеріали міжнародних стандартів:

Протягом 2014 року

 • ISO/SR 20462-1 Фотографія – Психофізичні експериментальні методи для оцінки якості зображення – Частина 1: Огляд психофізичних елементів (Photography – Psychophysical experimental methods for estimating image quality – Part 1: Overview of psychophysical elements);
 • ISO/SR 20462-2 Фотографія – Психофізичні експериментальні методи для оцінки якості зображення – Частина 2: Метод потрійного порівняння (Photography – Psychophysical experimental methods for estimating image quality – Part 2: Triplet comparison method);
 • ISO/SR 20462-3 Фотографія – Психофізичні експериментальні методи для оцінки якості зображення – Частина 3: Метод вимірювання якості (Photography – Psychophysical experimental methods for estimating image quality – Part 3: Quality ruler method);
 • ISO/NP 19920-1 Фотографія − Метод виконання електронних підписів на цифрових зображеннях − Частина 1: Основні положення та словник (Photography − Method for implementation of electronic signatures in digital images − Part 1: Fundamentals and vocabulary);
 • ISO/NP 19920-2 Фотографія − Метод виконання електронних підписів на цифрових зображеннях − Частина 2: Реалізація (Photography − Method for implementation of electronic signatures in digital images − Part 2: Implementation);
 • ISO/SR 14524 Фотографія − Цифровий фотознімок − Методи вимірювання оптико-електронної функції перетворення (OECFS) (Photography − Electronic still-picture cameras − Methods for measuring opto-electronic conversion functions (OECFS);
 • ISO/SR 12232 Фотографія − Цифрові фотоапарати − Визначення величини експозиції, оцінка світлочутливості, стандартної вихідної чутливості та рекомендована величина експозиції (Photography − Digital still cameras − Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index);
 • ISO/WD 20087 Фотографія − Цифрова фотокамера − Вимір терміну служби акумулятора (Photography − Digital still camera − Battery life measurement);
 • ISO/SR 18907 Зображувальні матеріали − Фотоплівки та папери – Клин-тест на ламкість (Imaging materials – Photographic films and papers – Wedge test for brittleness);
 • ISO/SR 18914 Зображувальні матеріали – Фотографічна плівка та папір – Метод визначення стійкості фотографічних емульсій у вологому стані до стирання (Imaging materials – Photographic film and papers – Method for determining the resistance of photographic emulsions to wet abrasion);
 • ISO/SR 18935 Зображувальні матеріали – Кольорові зображення на паперових відбитках – Визначення водостійкості друкованих кольорових зображень (Imaging materials – Colour images on paper prints – Determination of indoor water resistance of printed colour images);
 • ISO/CD 17957 Фотографія – Цифрові камери – Вимірювання затінення (Photography – Digital cameras – Shading measurements);
 • ISO/CD 18383 Фотографія – Цифрові камери – Основні характеристики (Photography – Digital cameras – Specification guideline);
 • ISO/DIS 18938 Зображувальні матеріали – Оптичні диски – Догляд та обробка для тривалого зберігання (Imaging materials – Optical discs – Care and handling for extended storage);
 • ISO/NP 18948-1 Зображувальні матеріали − Фотокниги − Методи випробувань для перевірки сталості та довговічності − Частина 1: Матеріали фотокниг та конструкція методів випробувань (Imaging materials − Photo books − Test methods for permanence and durability − Part 1: Photo book materials and construction test methods);
 • ISO/NP 18948-2 Зображувальні матеріали − Фотокниги − Методи випробувань для перевірки сталості та довговічності − Частина 2: Сталість відкритих та закритих книжкових зображень та методи випробувань фізичної витривалості (Imaging materials − Photo books − Test methods for permanence and durability − Part 2: Open and closed book image permanence and physical durability test methods);
 • ISO/SR 24537 Мікрографія – Розміри котушок, використовувані для 16 мм і 35 мм мікрофільмів (Micrographics – Dimensions for reels used for 16 mm and 35 mm microfilm).

Протягом 2015 року

 • ISO/NP 20490 Фотографія – Визначення експлуатаційних характеристик автоматичного фокусування цифрової фотокамери (Photography – Measuring Auto-Focus Performance of a Digital Camera);
 • ISO/WD 22028-1 Фотографія та графічна технологія – Розширене кодування кольору для зберігання цифрових зображень, обробки та передачі – Частина 1: Архітектура та вимоги (Photography and graphic technology – Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange – Part 1: Architecture and requirements);
 • ISO/CD 20087 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимір терміну служби акумулятора (Photography – Digital still cameras – Battery life measurement);
 • ISO/CD 19567 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання якості відтворення текстури – Частина 1: Вимірювання частотних характеристик, використовуючи циклічність текстури (Photography – Digital cameras – Texture reproduction measurements – Part 1: Frequency characteristics measurements using cyclic pattern);
 • ISO/DIS 19084 Фотографія – Цифрові камери – Вимірювання бічного хроматичного зміщення (Photography – Digital cameras – Lateral chromatic displacement measurement);
 • ISO/CD 18844 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання нерівномірності освітлення (Photography – Digital cameras – Image flare measurement).
 • ISO/CD 17321-4 Фотографія та графічна технологія – Колірні характеристики цифрових камер (DSCs) – Частина 4: Програмовані системи світловипромінювання (Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still cameras (DSCs) – Part 4: Programmable light emission system);
 • ISO/NP 20954-1 Цифрові фотоапарати – Метод вимірювання характеристик для стабілізації зображення – Частина 1: Оптичні системи (Digital cameras – Measurement method for image stabilization performance – Part 1 Optical systems);
 • ISO/DTS 20328 Зображення матеріалів − Двоопуклі лінзи − Вимірювання характеристик та розмірів (Imaging materials − Lenticular lens sheet − Measurements and specifications of dimensions);
 • ISO/SR 15076-1 (ICC.1:2004-10) Технологія управління кольором в зображеннях – Архітектура, формат профілів і структура даних – Частина 1: Ґрунтуючись на ICC.1:2010) (Image technology colour management – Architecture, profile format and data structure –Part 1: Based on ICC.1:2010). 

Протягом 2016 року 

 • ISO/SR 18934 Зображувальні матеріали – Мультимедійні архіви – Умови зберігання (Imaging materials – Multiple media archives – Storage environment);
 • ISO/NP 20793 Фотографія – Лентикулярний друк для стерео-варіо зображень – Визначення якості зображення (Photography – Lenticular print for changing images – Measurements of image quality)
 • ISO/CD 19093 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання характеристик низької освітленості (Photography – Digital cameras – Measuring low light performance);
 • ISO/DIS 516 Затвор фотокамери – Час експонування – Загальні поняття та вимірювання механічних параметрів затвора (Camera shutters – Timing – General definition and mechanical shutter measurements);
 • ISO/NP 18949 Зображувальні матеріали – Кольорові фотографічні відбитки – Метод випробування стійкості зображень в умовах низької вологості (Imaging materials – Reflection colour photographic prints – Method for testing stability under low humidity conditions);
 • ISO/SR 18941 Зображувальні матеріали – Метод випробування стійкості під час знебарвлення озоновим газом (Imaging materials – Colour reflection prints – Test method for ozone gas fading stability);
 • ISO/TR 18945 Зображувальні матеріали – Ілюстровані кольорові відбитки – Порівняння результатів деградації зображення, які спостерігаються в прискореному методі випробування впливом атмосферних умов за матеріалами ІСО 18930 і методу витримки зображення в зовнішніх умовах (Imaging materials – Pictorial colour reflection prints – Comparison of image degradation observed between ISO 18930 accelerated weathering test method and outdoor exposure);
 • ISO/TS 21139-2-1 Сталість і довговічність відбитків в комерційному застосуванні – Частина 2-1: Екран дисплея – Стабільність світла і озону (Permanence and durability of prints in commercial application – Part 2-1: Display window – Light and ozone stability);

 

 

За напрямом «Інформація та документація» проаналізовано матеріали міжнародних стандартів:

Протягом 2014 року

 • ISO/CD 15489-1 Інформація та документація − Управління записами − Частина 1: Загальні положення (Information and documentation − Records management − Part 1: General);
 • ISO/SR 13008 Інформація та документація − Процеси конверсії та міграції електронних документів (Information and documentation − Digital records conversion and migration process);
 • ISO/SR 8459 Інформація та документація − Бібліографічний покажчик елементів даних для використання під час обміну даними та запиту (Information and documentation − Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry);
 • ISO/CD 16963 Інформаційні технології – Цифрові носії для обміну та зберігання інформації – Метод випробування для оцінки терміну експлуатації оптичних дисків для довгострокового зберігання даних (Information technology – Digitally recorded media for information interchange and storage – Test method for the estimation of lifetime of optical media for long-term data storage);
 • ISO/DIS 17316 Інформація та документація – Міжнародний стандартний ідентифікатор зв’язку (ISLI) (Information and documentation – International standard link identifier (ISLI));
 • ISO/SR 16439 Інформація та документація − Методи та процедури для оцінки діяльності бібліотек (Information and documentation − Methods and procedures for assessing the impact of libraries).

Протягом 2015 року

 • ISO/DIS 30302 Інформація та документація – Системи управління записами – Рекомендації щодо впровадження (Information and documentation – Management systems for records – Guidelines for implementation);
 • ISO/IEC DIS 30191 Інформаційні технології - Цифрові носії для запису обміну та зберігання інформації – Із 120 мм потрійним шаром (100,0 Гбайт односторонній диск та 200,0 Гбайт двосторонній диск) і четверним шаром (128,0 Гбайт односторонній диск) записуваний диск (Information technology – Digitally recorded media for Information interchange and storage – 120 mm Triple Layer (100,0 Gbytes single sided disk and 200,0 Gbytes double sided disk) and Quadruple Layer (128,0 Gbytes single sided disk) Recordable disk;
 • ISO/NP 20614 Протокол обміну даними для сумісності та збереження (Data xchange Protocol for Interoperability and Preservation);
 • ISO/DIS 15489-1 Інформація та документація – Управління записами – Частина 1: Поняття та положення (Information and documentation – Records management – Part 1: Concepts and principles). За напрямом «Управління документообігом» проаналізовано матеріали міжнародних стандартів: Протягом 2014 року • ISO/SR 24537 Мікрографія – Розміри котушок для 16 мм і 35 мм мікрофільмів (Micrographics – Dimensions for reels used for 16 mm and 35 mm microfilm);
 • ISO/WD 362 Управління документообігом – Метод вимірювання продуктивності сканера документів (Document management applications – Method of measuring document scanner productivity);
 • ISO/SR 14289-1 Прикладні програми управління документообігом − Розширення формату файлів електронних документів з метою доступності − Частина 1: Використання ISO 32000-1 (PDF/UA-1) (Document management applications – Electronic document file format enhancement for accessibility – Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1));
 • ISO/DTR 17911 Управління документообігом − Настанови щодо вибору формату файлів для довгострокового зберігання та методологія перетворення (Document management − Guidelines for long term preservation file format selection and conversion methodology);
 • ISO/SR 19005-1 Управління документообігом − Формат файлів електронних документів для довгострокового збереження − Частина 1: Використання формату PDF 1.4 (PDF/A-1) (Document management − Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1);
 • ISO/CD 22938 Управління документообігом – Управління змістом електронного документа у форматі обміну даними (CDM) (Document management – Electronic content/document management (CDM) data interchange format);
 • ISO/CD 19444-1 Управління документообігом − Дані форми у форматі XML − Частина 1: XFDF 3.0 (Document management − XML forms data format − Part 1: XFDF 3.0);
 • ISO/WD 19475-2 Управління документообігом − Мінімальні вимоги для зберігання документів − Частина 2: Збереження (Document management − Minimum requirements for the storage of documents − Part 2: Storing).
 • ISO/SR 11108 Інформація та документація – Папір для архівних документів – Вимоги до міцності і надійності (Information and documentation – Archival paper – Requirements for permanence and durability);
 • ISO/SR 22310 Інформація та документація − Настанова для розробників стандартів, що встановлює вимоги до управління документами (Information and documentation − Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards).
 • ISO/SR 2146 Інформація та документація − Послуги реєстру для бібліотек та пов'язаних з ними організацій (Information and documentation − Registry services for libraries and related organizations).

Протягом 2016 року

 • ISO/DIS 2108 Інформація та документація – Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) – (Information and documentation – International standard book number (ISBN));
 • ISO/DIS 3901 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (Information and documentation – International standard recording code);
 • ISO/SR 3297 Інформація та документація – Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) – (Information and documentation – International standard serial number (ISSN));
 • ISO/DTR 19263-1 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (Information and documentation – International standard recording code);
 • ISO/SR 25964-1 Інформація та документація – Тезауруси і сумісність з іншими словниками – Частина 1: Тезауруси для інформаційного пошуку (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval);
 • ISO/NP 15836-2 Інформація та документація – Набір елементів метаданих «Дублінське ядро» – Частина 2: Властивості і класи DCMI (Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 2: DCMI Properties and classes).

Протягом І півріччя 2017 року

 • ISO/IEC CD 1539-1 Інформаційні технології – Мови програмування – Фортран – Частина 1: Базова мова (Information technology – Programming languages – Fortran – Part 1: Base language);
 • ISO/CD 20674-1 Інформація та документація – Транслітерація рукописів, використовуваних в Таїланді – Частина1: Транслітерація Аксон-Тай-Ной (Information and documentation – Transliteration of scripts in use in Thailand – Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi);
 • ISO/SR 5127 Інформація та документація – Словник термінів (Information and documentation – Foundation and vocabulary);
 • ISO/SR 832 Інформація та документація – Бібліографічний опис і посилання – Правила скорочення бібліографічних термінів (Information and documentation – Bibliographic description and references – Rules for the abbreviation of bibliographic terms);
 • ISO/SR 27730 Інформація та документація – Міжнародний ідентифікатор стандартного набору (ISCI) (Information and documentation – International standard collection identifier (ISCI));

 

 

За напрямом «Управління документообігом» проаналізовано матеріали міжнародних стандартів:

Протягом 2015 року 

 • ISO 10594 Мікрографія – Системи мікрофільмувальних апаратів динамічної зйомки – Тест-об'єкт для перевірки експлуатаційних характеристик (Micrographics – Rotary camera systems – Test target for checking performance);
 • ISO/WD 19692 Управління документообігом – Метод вимірювання продуктивності сканера документів (Document management applications – Method of measuring document scanner productivity);
 • ISO/NP 20178 Електронне архівування – Випробування на міцність та процес перевірки носіїв інформації (Electronic archiving – Stress test and validation process of storage media));
 • ISO/DIS 14739-1 Управління документообігом – Використання 3D формату (PRC) – Частина 1: (PRC) 10001 (Document management – 3D use of Product Representation Compact (PRC) format – Part 1: PRC 10001);
 • ISO/SR 10550 Мікрографія – Системи мікрофільмувальних апаратів статичної зйомки – Тест-об'єкт для перевірки експлуатаційних характеристик (Micrographics – Planetary camera systems – Test target for checking performance);
 • ISO/TR 12037 Електронна обробка зображень – Рекомендації під час стирання інформації, записаної на оптичному носії з одноразовим записом (Electronic imaging – Recommendations for the expungement of information recorded on write-once optical media);
 • ISO/TR 18492:2005 Забезпечення довготривалого збереження електронних документів (Long-term preservation of electronic document);
 • ISO/NP 14289-2 Управління документообігом − Підвищення формату файлів електронних документів для доступності (PDF/UA) − Частина 2: Використання ISO 32000-2 (PDF/UA-2)) (Document management applications − Electronic document file format enhancement for accessibility (PDF/UA) − Part 2: Use of ISO 32000-2 (PDF/UA-2)).
 • ISO/SR 11928-2 Мікрографія − Контролювання якості графічних записувальних КOM-систем − Частина 2: Критерії та контроль якості (Micrographics − Quality control of graphic COM recorders − Part 2: Quality criteria and control;
 • ISO/SR 29861 Управління документообігом – Контроль якості сканування кольорових офісних документів (Document management applications – Quality control for scanning office documents in colour);
 • ISO/SR 11506 Управління документообігом – Архівація електронних даних з використанням технологій комп’ютерного виводу на мікрофільм та лазерний диск (Document management applications – Archiving of electronic data Computer Output Microform (COM) /Computer Output Laser Disk (COLD));

Протягом 2016 року

 • ISO/DTR 15801 Управління документообігом – Збереження інформації в електронному вигляді – Рекомендації для достовірності та надійності – (Document management – Electronically stored information – Recommendations for trustworthiness and reliability);
 • ISO/SR 10198 Мікрографія – Мікрофільмувальний апарат динамічного знімання для 16-мм мікроплівки – Механічні та оптичні характеристики (Micrographics – Rotary camera for 16 mm microfilm – Mechanical and optical characteristics); 
 • ISO/SR 12029 Управління документообігом – Машиночитані паперові форми – Оптимальний проект для забезпечення зручності користувачів і систем електронного управління документообігом (EDMS) (Document management – Machine-readable paper forms – Optimal design for user friendliness and electronic document management systems (EDMS));
 • ISO/CD 19475-1 Управління документообігом – Мінімальні вимоги для зберігання документів – Частина 1: Фіксація (Document management applications – Minimum requirements for the storage of documents – Part 1: Capturing);
 • ISO/CD 19475-3 Управління документообігом − Мінімальні вимоги для зберігання документів − Частина 3: Видалення (Document management − Minimum requirements for the storage of documents − Part 3: Disposal);
 • ISO/SR 10244 Управління документообігом – Основи та аналіз бізнес-процесів (Document management – Business process baselining and analysis); 
 • ISO/SR 6200 Мікрографія – Мікроформи галогенідосрібні першого покоління з документів правдників – Технічні вимоги на густину та метод вимірювання (Micrographics – First generation silver-gelatin microforms of source documents – Density specifications and method of measurement);
 • ISO/NP 21761-1 Управління документообігом – Настанова для сканування документів – Частина 1: Сканування паперових документів (Document management – Guidelines for document scanning – Part 1: Scanning paper records);
 • ISO/CD 18759 Управління документообігом – Вивірена WORM система, функціональні та технічні вимоги (Document management – Trusted WORM functional and technical requirements);
 • ISO/NP 19005-4 Управління документообігом – Формат файлів електронних документів для довгострокового зберігання – Частина 4: Використання ISO 32000-2 (PDF/A-NEXT) (Document management – Electronic – document file format for long-term preservation Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-NEXT)).

Протягом І півріччя 2017 року

 • ISO/SR 8514-1 Мікрографія – Контролювання якості мікроформ виводу даних з комп’ютерів літерно-цифрових – Частина 1: Характеристики тест-слайда та тестових даних (Micrographics – Alphanumeric computer output microforms – Quality control – Part 1: Characteristics of the test slide and test data);
 • ISO/SR 8514-2 Мікрографія – Контролювання якості мікроформ виводу даних з комп’ютерів літерно-цифрових – Частина 2: Методика (Micrographics – Alphanumeric computer output microforms – Quality control – Part 2: Method);
 • ISO/SR 12650 Способи формування зображення документів – Мікрофільмування ахроматичних карт на 35-мм мікроплівку (Document imaging applications – Microfilming of achromatic maps on 35-mm microfilm);
 • ISO/SR 11506 Управління документообігом – Архівування електронних даних – Комп’ютерний вивід на мікроформу (СОМ) та комп’ютерний вивід на лазерний диск (COLD) (Document management applications – Archiving of electronic data – Computer Output Microform (COM)/Computer Output Laser Disk (COLD));
 • ISO/TR 18159 Управління документообігом – Навколишнє середовище та робоче місце для безпечного регулювання процесу мікрофільмування (Document management – Enviromental and work place safety regulations affecting microfilm processors);
 • ISO/SR 12651-1 Електронний документообіг – Словник – Частина 1: Представлення електронного документу (Electronic document management – Vocabulary – Part 1: Electronic document imaging).

 

 

За напрямом «Цивільний захист» проаналізовано матеріали міжнародних стандартів:

Протягом 2014 року

 • ІSO/DIS 34001 Система управління безпекою (Security management system);
 • ISO/CD 22316 Цивільний захист – Організаційна стійкість – Принципи та настанови (Societal security – Organizational resilience – Principles and guidelines);
 • ISO/СD 25222 Цивільний захист – Управління безперервністю діяльності – Настанова для безперервності системи постачання (Societal Security – Business continuity management – Guidance for supply chain continuity).

Протягом 2015 року 

 • ISO/CD 22319 Цивільний захист – Настанова для залучення добровольців у випадках значних інцидентів (Societal security – Guidance for involving volunteers in the response to major incidents);
 • ISO/DTS 22318 Цивільний захист – Управління безперервністю діяльності – Настанова для безперервності системи постачання (Societal security – Business continuity management – Guidance on supply chain continuity);
 • ISO/TS 22317 Цивільний захист − Системи управління безперервністю бізнес-процесів − Настанови для аналізу впливу на господарчу діяльність (BIA) (Societal security − Business continuity management systems − Guidelines for business impact analysis (BIA)).

Протягом 2016 року

 • ISO/SR 28003 Системи управління безпекою для мережі постачань – Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління безпекою мережі постачань (Security management systems for the supply chain – Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems);
 • ISO/SR 25111 Управління безперервністю бізнес-процесів – Настанова із соціальних аспектів забезпечення безперервності бізнес-процесів (Business continuity management – Guidance on human aspects of business continuity).
 • ISO/NP 21740 Безпека та відмовостійкість – Настанова з процесу оцінки складності з метою підвищення безпеки та відмовостійкості (Security and resilience – Guideline for complexity assessment process to improve security and resilience);
 • ISO/NP 21499 Система завчасного попередження зсуву за підтримки місцевого самоврядування (Security and resilience – Community-based landslide early warning system). 
 • ISO/SR 28002 Системи менеджменту безпеки для ланцюга поставок – Розвиток гнучкості в ланцюзі постачань – Вимоги та настанови щодо застосовування (Security management systems for the supply chain – Development of resilience in the supply chain – Requirements with guidance for use);
 • ISO/CD 19564 Безпека та стійкість – Загальні принципи визначення достовірності продукції, цілісності та відповідності (Security and resilience – General principles for product authenticity, integrity and trust).

Протягом І півріччя 2017 року

 • ISO/SR 12931 Критерії ефективності рішень аутентифікації, що використовуються для боротьби з підробками матеріальних благ (Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods);

 

 

Експертиза виконувалась на засадах міжнародного співробітництва в галузі стандартизації відповідно до Директив ISO/IEC (Частини 1, 2) та вимог національних нормативних документів.

За результатами аналізу було систематизовано матеріал за переліченими напрямами ТК 40, доповнено узагальнену базу міжнародних стандартів ISO та підготовлено рекомендації щодо застосування матеріалів аналізу в наукових роботах, які виконують у державній системі «Страховий фонд документації».

 

Міжнародні наукові заходи

 

Участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, конгресах.

Протягом 2014 року науковці інституту взяли участь у шести наукових заходах:

 1. Міжнародній науково-практичній конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», м. Харків, НУЦЗУ, 02 – 03.04.2014 р.;
 2. IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, курсантів і студентів «Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)», м. Черкаси, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 29.04.2014 р.;
 3. XIII Міжнародному виставковому форумі «Технології захисту/ПожТех − 2014», м. Київ, Міжнародний виставковий центр, 23 - 25.09.2014 р.;
 4. Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи», м. Харків, НУЦЗУ, 02.10.2014 р.;
 5. секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2014)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, НДІ мікрографії, 16.10.2014 р.;
 6. ІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація», м. Київ, Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ», 16 – 17 грудня 2014 р.

Протягом 2015 року науковці інституту взяли участь у п’яти наукових заходах:

 1. Міжнародній науково-практичній конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», м. Харків, НУЦЗУ, 25.03.2015 р.;
 2. ХV Міжнародному науковому конгресі «Публічне управління: стратегія реформ 2020», м. Харків, ХарРІ НАДУ, 23 квітня 2015 р.;
 3. секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2015)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, НТУ «ХПІ» та НДІ мікрографії, 20 – 22 травня 2015 р.;
 4. Міжнародному науково-практичному семінарі «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях», м. Харків., НДІ мікрографії, 22 травня 2015 р.;
 5. ІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях» м. Одеса, вул. Польська, 19, Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. В. Блещунова, 25.06.2015р.

Протягом 2016 року науковці інституту взяли участь у двох наукових заходах:

 1. Секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2016)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, НДІ мікрографії 19.05.2016 р.);
 2. Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» (06-07.04.2016, м. Харків).

Протягом І півріччя 2017 року науковці інституту взяли участь у двох наукових заходах:

 1. Секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2017)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, НДІ мікрографії (18.05.2017);
 2. Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» (29-30.03.2017, м. Харків).

 

Міжнародні угоди

 

З метою довгострокового наукового співробітництва та сприяння обміну досвідом в галузі страхового фонду документації, НДІ мікрографії підписано Протоколи про наміри з спорідненими установами інших держав:

 • Федеральне державне унітарне підприємство «Науково-дослідний інститут репрографії» (Російська Федерація м. Тула). Протокол про наміри від 16.05.2012.
 • Закрите акціонерне товариство «ДиМи-Центр» (Російська Федерація м. Москва). Протокол про наміри від 30.05.2013.

ISO/DIS 2108 Інформація та документація – Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) – (Information and documentation – International standard book number (ISBN));

ISO/DIS 3901 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (Information and documentation – International standard recording code);

ISO/SR 3297 Інформація та документація – Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) – (Information and documentation – International standard serial number (ISSN));

Останнє оновлення на Понеділок, 25 вересня 2017 13:05