Завідувач відділу - Мурзін Валерій Юрійович
Завідувач відділу
Мурзін Валерій Юрійович

Контакти:

  • 095-724-70-37
  • 050-650-81-03 
  • 096-085-76-97

Відділ:

  • виконує науково-дослідні роботи з дослідження ПНО та документації на них для актуалізації інформації, яку містить база даних Державного реєстру ПНО;
  • розробляє форми паспортів ПНО;
  • розробляє національні та галузеві стандарти України за напрямками: СФД на потенційно небезпечні об'єкти, системи життєзабезпечення і транспортних зв’язків та СФД для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • розробляє нормативно-правові документи, які забезпечують єдиний порядок ведення Державного реєстру ПНО та здійснення моніторингу ПНО;
  • надає науково-технічну допомогу суб’єктам господарської діяльності в розробленні та оформленні паспортів ПНО; 
  • надає консультативні та інформаційні послуги з питань, пов'язаних з потенційно небезпечними об'єктами;
  • розробляє на договірних засадах Плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій для суб'єктів господарської діяльності.

Відділом розроблено Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1288, та Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів, затверджене наказом МНС України від 6 листопада 2003 року № 425 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2003 року за № 1238/8559, а також інші нормативно-правові документи, які стосуються ведення Державного реєстру ПНО та здійснення моніторингу ПНО.

Завідувач відділу - Мурзін Валерій Юрійович.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018