НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

MicroCAD-2011

1 – 3 червня 2011 р., у рамках ΧIΧ Міжнародної науково-практичної конференції «MicroCAD-2011» Національного технічного університету «ХПІ», на базі НДІ мікрографії відбулася робота секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації».

Метою роботи секції було обговорення проблем страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, розвитку і використання інформаційної бази СФД для оцінювання та управління техногенною небезпекою в разі виникнення надзвичайної ситуації.
На конференцію надано 28 тез доповідей від 51 автора, які представляли Федеральне державне унітарне підприємство «Науково-дослідний інститут репрографії» (Російська Федерація, м. Тула); НДІ мікрографії; Державний департамент страхового фонду документації; вищі навчальні заклади. У розгляді питань конференції взяли участь 3 доктори наук та 17 кандидатів наук. До розгляду питань конференції також залучались представники інших установ та служб м. Харкова.
За результатами обговорення виступів та доповідей було дано оцінку сучасного стану страхового фонду документації, визначено напрями його подальшого розвитку, взаємодії та можливості використання під час моделювання розвитку надзвичайних ситуацій.