НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

MicroCAD-2013

29 – 31 травня 2013 р. у м. Харкові відбулась ΧΧI Міжнародна науково-практична конференція (MicroCAD-2013) Національного технічного університету «ХПІ».

У рамках конференції, на базі НДІ мікрографії, проводилось засідання секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації».

Роботу секції № 26 відкрили доповіді:

 

- заступника директора Державного департаменту СФД Меленця А. В. «Архитектура защиты облака от DDoS-атаки»;

 

- Генерального директора ЗАТ «ДиМи-Центр», Російська Федерація, м. Москва, Тіміргалієва С. М. «Методика контроля качества сканирования документов, автоматизированный контроль».

 

Увагу привернули доповіді молодих вчених НДІ мікрографії:

- Подорожного В. І. «Контроль якості бінарних зображень документів, що надають постачальники для формування СФД»;

 

- Тімрова О. О. «Відновлення інформації зі згасаючих документів у електронному вигляді»;

 

- Баранцева А. Ю. «Автоматичне оновлення спеціалізованого програмного забезпечення Державного реєстру документів СФД України на базі веб-технодлогій»;

 

- Дікова Є. М. «Статистичний аналіз метрик вихідного коду прикладного програмного забезпечення Державного реєстру документів СФД України».

 


За результатами доповідей та виступів було визначено:

  1. Створення страхового фонду документації повинно враховувати науково обґрунтовані рекомендації як розвитку традиційних технологій, так і результати дослідження нових, перспективних технологій.
  2. Необхідно використовувати взаємний потенціал, удосконалювати наукову взаємодію і співпрацю, обмінюватися досвідом з науковими та навчальними закладами, профільними установами близького зарубіжжя.
  3. Потрібна подальша активізація участі фахівців НДІ мікрографії, Державного департаменту страхового фонду документації у наукових заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах), які проводяться на Україні і в країнах близького і далекого зарубіжжя, для висвітлення діяльності системи страхового фонду документації.

Під час роботи секції відбулося підписання Протоколу про наміри між НДІ мікрографії (Україна, м. Харків) та ЗАТ «ДиМи-Центр» (Російська Федерація, м. Москва).

Фото з місця подій:

Доповідь заступника директора Державного департаменту СФД Меленця А. В.
Доповідь генерального директора «ДиМи-Центр» Тіміргалієва С. М.
Керівник секції № 26 ΧΧI Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2013) Кривулькін І. М. (зліва), член оргкомітету VI Науково-технічної конференції НДІ мікрографії Соболь О. М. (справа)
Доповідь наукового співробітника НДІ мікрографії Подорожного В. І.
Доповідь наукового співробітника НДІ мікрографії Тімрова О. О.
Доповідь наукового співробітника НДІ мікрографії Баранцева А. Ю.
Доповідь наукового співробітника НДІ мікрографії Дікова Є. М.
Дискусія по доповіді Поліщука В. В.
Генеральний директор «ДиМи-Центра» Тіміргалієв С. М. висловлює свою точку зору по доповіді Подорожного В. І.
Підпис Протоколу про наміри між НДІ мікрографії та «ДиМи-Центром» (Кривулькін І. М. зліва, Тіміргалієв С. М. справа)
Передача до НДІ мікрографії Методики контролю якості сканування паперових документів та інших матеріалів згідно Протоколу про наміри (Кривулькін І. М зліва, Тіміргалієв С. М. справа)
Фото учасників конференції на пам’ять