НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

22 – 23 травня 2014 р. в м. Харкові відбулася VII Науково-технічна конференція «Cучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».

На конференцію подано 40 тез доповідей від 57 авторів,які представляли НДІ мікрографії, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України, Національний університет цивільного захисту України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,Центральний державний науково-технічний архів України, Державний архів Харківської області та інші організації. У розгляді питань конференції взяли участь 4 доктори наук та 16 кандидатів наук.

БУЛО РОЗГЛЯНУТО ПИТАННЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

  1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВЗАЄМОДІЇ.
  2. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПИТАННЯХ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ.
  3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ.
  4. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ.

За результатами обговорення доповідей учасників конференцій було дано оцінку сучасного стану страхового фонду документації та архівної справи, визначені напрями подальшого розвитку, взаємодії та можливості використання розроблених технологій та інформаційної бази.

Фото з місця подій: