НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У грудні 2014 року Технічний комітет стандартизації ТК 40

У грудні 2014 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 223 «Цивільний захист» в галузі стандартизації провів он-лайн голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/FDIS 15781 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання тимчасової затримки часу зйомки, затримки спрацьовування затвора, швидкості зйомки та час запуску (Photography – Digital cameras – Measuring shooting time lag, shutter release time lag, shooting rate and start-up time) (на стадії затвердження від ТК 42);
  • ISO/DIS 32000-2 Управління документообігом – Портативний формат документа – Частина 2: PDF 2.0 (Document management – Portable document format – Part 2: PDF 2.0) (на стадії опитування від ТК 171);
  • ISO/SR 14289-1 Прикладні програми управління документообігом − Розширення формату файлів електронних документів з метою доступності − Частина 1: Використання ISO 32000-1 (PDF/UA-1) (Document management applications – Electronic document file format enhancement for accessibility – Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)) (на стадії переглядання від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.