НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У січні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40

У січні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 223 «Цивільний захист» в галузі стандартизації провів он-лайн голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 10594 Мікрографія – Системи мікрофільмуючих апаратів динамічної зйомки – Тест-об'єкт для перевірки експлуатаційних характеристик (Micrographics – Rotary camera systems – Test target for checking performance) (на стадії переглядання від ТК 171);
  • ISO/WD 19692 Управління документообігом – Метод вимірювання продуктивності сканера документів (Document management applications – Method of measuring document scanner productivity) (на стадії робочого проекту від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.