НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У березні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40

У березні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів он-лайн голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 14739-1 Управління документообігом – Використання 3D формату (PRC) – Частина 1: (PRC) 10001 (Document management – 3D use of Product Representation Compact (PRC) format – Part 1: PRC 10001) (на стадії опитування від ТК 42);
  • ISO/NP 20178 Електронне архівування – Випробування в умовах граничних навантажень та процес перевірки носіїв інформації (Electronic archiving – Stress test and validation process of storage media) (на стадії нової робочої теми від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.