НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У квітні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У квітні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів он-лайн голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/CD 20087 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимір терміну служби акумулятора (Photography – Digital still cameras – Battery life measurement) (на стадії комітету від ТК 42);
  • ISO/DIS 15489-1 Інформація та документація – Управління записами - Частина 1: Поняття та положення( Information and documentation – Records management – Part 1: Concepts and principles) (на стадії опитування від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.