НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

21 – 22 травня 2015 р. у м. Харкові відбулась VIII Науково-технічна конференція НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».
У розгляді питань конференції взяли участь більше 40 фахівців, які представляли Харківську обласну державну адміністрацію, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, Центральний державний науково-технічний архів України, Державний архів Харківської області, науково-дослідні та навчальні заклади та інші організації.

У розгляді питань конференції взяли участь перший заступник директора департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, кандидат державного управління, професор Труш О. О., доцент кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України; голова громадської організації «Центр стратегічних досліджень та інноватики», кандидат державного управління, доцент Сергієнко М. Г. та ін.
Робота конференції проводилась у 4 секціях за такими напрямами:

  1. Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії.
  2. Використання сучасних інформаційних технологій в питаннях обробки інформації.
  3. Науково-методичні основи оцінювання та управління техногенною безпекою.
  4. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку архівної справи.

За результатами обговорення доповідей учасники конференції звернули увагу на необхідність впровадження міжнародних стандартів як у державній системі страхового фонду документації, так і в архівних установах з актуалізацією всієї нормативно-правової бази систем. Надано оцінку сучасного стану страхового фонду документації та архівної справи, визначені напрями подальшого розвитку, взаємодії та можливості використання розроблених технологій та інформаційної бази.

Фото з конференції:

1
Президія конференції (зліва направо): заступник директора – начальник управління Державного департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України Меленець А. В., директор НДІ мікрографії Бобрицький С. М.
2
Учасники конференції під час засідання
3
У конференції взяли участь (у другому ряду справа наліво): перший заступник директора департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, кандидат державного управління, професор Труш О. О., доцент кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України; голова громадської організації «Центр стратегічних досліджень та інноватики», кандидат державного управління, доцент Сергієнко М. Г. та ін.
4 Увагу слухачів привернула доповідь Подорожного В. І. «Современные тенденции развития страхового фонда документации в условиях использования цифровых технологий для решения актуальных проблем долгосрочного хранения оцифрованных документов на объекты исторического, культурного и научного наследия»
5
Доповідь Бабенка В. В. «Принцип формування комплексного електронного образу документації, наданої на мікрофільмування, з використанням спеціальних схем освітлення»
6
У доповіді Подойніцина В. А. висвітлено сучасний стан та перспективи використання компактних носіїв інформації в державній системі страхового фонду документації та інших структурах
7
Актуальною була доповідь представника ЦДНТА України Алєксєєнко А. О. «Комп’ютеризація читального залу ЦДНТА України: надання користувачам інформації в електронному вигляді»
8
За традицією учасники сфотографувались на пам’ять