НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

20 – 22.05. 2015 у м. Харкові відбулась XХIII Міжнародна науково-практична конференція (MicroCAD-2015) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Робота секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» конференції проходила у НДІ мікрографії.
У роботі секції взяли участь 27 фахівців, які представляли Російську Федерацію, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, навчальні та наукові установи Харківської області.

На засіданні секції заслухано 17 доповідей від 21 автора, які представляли НДІ мікрографії, Державний департамент страхового фонду документації та інші установи. У розгляді питань взяли участь 2 доктори наук та 7 кандидатів наук.
Бурхливу дискусію викликали доповіді провідного інженера-технолога НДІ мікрографії Яковченка О. І. «Актуальні проблеми зберігання інформації в цифровому вигляді на фотоплівці» та заступника директора – начальника управління Державного департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України Меленця А. В. «Green cloud-архітектура системи зберігання та обробки даних про потенційно небезпечні об’єкти».

Фото з конференції:

1

Засідання Секція № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2015) відкрив директор НДІ мікрографії Бобрицький С. М.

2

 

Доклад Яковченко А. И. «Актуальные проблемы хранения информации в цифровом виде на фотоплёнке»
3

Доповідь заступника директора – начальник управління Державного департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України Меленця А. В. «Green cloud-архитектура системы хранения и обработки данных о потенциально опасных объектах»

4

Доповідь Бирової О. С. «Дослідження оптимальних параметрів температурно-вологісного режиму під час зберігання документів страхового фонду документації»

5

Доповідь Баранцева А. Ю. «Перспективи створення тематичної інфраструктури просторових даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів»