НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

22.05.2015 у НДІ мікрографії, м. Харків, пров. Пархоменка, 1/60, в рамках роботи секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації», проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях». У роботі семінару взяли участь понад 30 представників архівів, музеїв бібліотек, навчальних та наукових закладів України та Російської Федерації.

Увагу слухачів привернули доповіді:

  • Баркової Ольги Валентинівни – заступника директора з розвитку ІКТ в науці, культурі та освіті Спеціалізованого Центру «БАЛІ», ТОВ, заступника голови Технічного комітету стандартизації України "Інформація і документація", фахівця у галузі електронних бібліотек, цифрових колекцій, технологій оцифровки, к.т.н. (м. Київ, Україна);
  • Браккер Надії Вікторівни – незалежного консультанта з інформаційних технологій у сфері культури, члена президії Асоціації по документації та новим інформаційним технологіям в музеях (АДИТ), учасника європейських міжнародних проектів (м. Москва, Російська Федерація);
  • Піоро Владислава Ігоревича – голови правління Українського центру розвитку музейної справи, фахівця у галузі музейної справи (м. Київ, Україна);
  • Козирева Василя Михайловича – завідувача відділу НДІ мікрографії, фахівця у галузі технологій збереження документації (м. Харків, Україна);
  • Болбаса Олександра Миколайовича – завідувача відділу НДІ мікрографії, фахівця у галузі стандартизації (м. Харків, Україна) ;
  • Холода Євгенія Леонідовича – заступника завідувача відділу НДІ мікрографії, фахівця у галузі ведення реєстрів та програмного забезпечення (м. Харків, Україна);
  • Подорожного Вячеслава Івановича – заступника завідувача відділу НДІ мікрографії, фахівця у галузі застосування цифрових технологій (м. Харків, Україна).

Важливість питань щодо гарантованого збереження інформаційних ресурсів, ознайомлення фахівців архівів, музеїв, бібліотек з нормативами, технологіями і практикою збереження документованої інформації щодо культурних цінностей, а також цифрових копій об'єктів національного надбання, веденням реєстрів, застосуванням оцифровки і сучасних технологій мікрофільмування викликали бурхливі дискусії.
Проведений круглий стіл підкреслив необхідність використання досвіду, техніки та технологій державної системи страхового фонду документації для надійного збереження інформаційних ресурсів країни та подальшого проведення таких семінарів в інших регіонах України із залученням широкої аудиторії.

Фото з семінару:

1Доповідь Баркової Ольги Валентинівни – заступника директора з розвитку ІКТ в науці, культурі та освіті Спеціалізованого Центру «БАЛІ», ТОВ, заступника голови Технічного комітету стандартизації України "Інформація і документація", фахівця у галузі електронних бібліотек, цифрових колекцій, технологій оцифровки, к.т.н. (м. Київ, Україна)
2Лекция Браккер Надежды Викторовны – независимого консультанта по информационным технологиям в сфере культуры, члена президиума Ассоциации по документации и новым информационным технологиям в музеях (АДИТ), организатора 15-ти ежегодных международных конференций серии "EVA" (Electronic Imaging, the Visual Arts & Beyond) в Москве, участника европейских международных проектов (г. Москва, Россия)
3Доповідь Болбаса Олександра Миколайовича – завідувача відділу НДІ мікрографії, фахівця у галузі стандартизації (м. Харків, Україна)
4Доповідь Піоро Владислава Ігоревича – голови правління Українського центру розвитку музейної справи, фахівця у галузі музейної справи (м. Київ, Україна)
5Доповідь Кривулькіна Ігоря Михайловича – заступника директора з наукової роботи НДІ мікрографії, фахівця у галузі довгострокового збереження документів, к.фіз.-мат.н. (м. Харків, Україна)
6Група учасників семінару на практичних заняттях
8Демонстрація Подорожним В. І. програмних розробок НДІ мікрографії для відновлення згасаючих текстів. Ознайомлення учасників семінару з можливостями КОМ-системи для збереження інформації про об’єкти культурної спадщини
9Проведений круглий стіл підкреслив необхідність використання досвіду, техніки та технологій державної системи страхового фонду документації для надійного збереження інформаційних ресурсів країни та подальшого проведення таких семінарів в інших регіонах України із залученням широкої аудиторії