НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У травні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У травні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів он-лайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 19084 Фотографія – Цифрові камери – Вимірювання бічного хроматичного зміщення (Photography – Digital cameras – Lateral chromatic displacement measurement) (на стадії опитування від ТК 42);
  • ISO CD 19567 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання відтворення структури – Частина 1: Вимірювання частотних характеристик, використовуючи циклічний зразок (Photography – Digital cameras – Texture reproduction measurements – Part 1: Frequency characteristics measurements using cyclic pattern) (на стадії комітету від ТК 42);
  • ISO/NP 20614 Протокол обміну даними для сумісності та збереження (Data exchange protocol for interoperability and preservation) (на стадії нової робочої теми від ТК 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг. Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.