НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

25.06.2015 у Одеському муніципальному музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова, м. Одеса, вул. Польська, 19, проведено другу сесію Міжнародного науково-практичного семінару «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях». У роботі семінару взяли участь понад 20 представників архівів, музеїв бібліотек, навчальних та наукових закладів України та Російської Федерації.

Увагу слухачів привернули доповіді:

  • Баркової Ольги Валентинівни – заступника директора з розвитку ІКТ в науці, культурі та освіті Спеціалізованого Центру «БАЛІ», ТОВ, заступника голови Технічного комітету стандартизації України "Інформація і документація", фахівця у галузі електронних бібліотек, цифрових колекцій, технологій оцифровки, к.т.н. (м. Київ, Україна);
  • Браккер Надії Вікторівни – незалежного консультанта з інформаційних технологій у сфері культури, члена президії Асоціації по документації та новим інформаційним технологіям в музеях (АДИТ), учасника європейських міжнародних проектів (м. Москва, Російська Федерація);
  • Піоро Владислава Ігоревича – голови правління Українського центру розвитку музейної справи, фахівця у галузі музейної справи (м. Київ, Україна);
  • Баранцева Андрія Юрійовича – наукового співробітника НДІ мікрографії, фахівця у галузі ведення реєстрів і програмного забезпечення (м. Харків, Україна);
  • Подорожного Вячеслава Івановича – заступника завідувача відділу НДІ мікрографії, фахівця у галузі застосування цифрових технологій (м. Харків, Україна).

Важливість питань щодо гарантованого збереження інформаційних ресурсів, ознайомлення фахівців архівів, музеїв, бібліотек з нормативами, технологіями і практикою збереження документованої інформації щодо культурних цінностей, а також цифрових копій об'єктів національного надбання, веденням реєстрів, застосуванням оцифровки і сучасних технологій мікрофільмування викликали бурхливі дискусії. Проведений круглий стіл підкреслив необхідність використання досвіду, техніки та технологій державної системи страхового фонду документації для надійного збереження інформаційних ресурсів країни та подальшого проведення таких семінарів в інших регіонах України із залученням широкої аудиторії.

Фото з семінару:

1
2
3