НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У червні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У червні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів он-лайн голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 2146 Інформація та документація – Послуги реєстру для бібліотек та пов’язаних з ними організацій (Information and documentation – Registry services for libraries and related organizations) (на стадії переглядання від ТК 46);
  • ISO/CD 18844 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання нерівномірності освітлення (Photography – Digital cameras – Image flare measurement) (на стадії комітету від ТК 42);
  • ISO/CD 22319 Соціальна безпека – Настанова щодо залучення добровольців у випадках значних інцидентів (Societal security – Guidance for involving volunteers in the response to major incidents) (на стадії комітету від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг. Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.