НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У липні 2015 року ТК40 голосування (2)

У липні 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/CD 17321-4 Графічні технології та фотографії – Колірні характеристики цифрових камер (РСУ) – Частина 4: Програмовані системи світловипромінювання (Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still cameras (DSCs) – Part 4: Programmable light emission system)  (на стадії комітету від ТК 42);
  • ISO/DTS 22318 Цивільний захист – Управління безперервністю діяльності – Настанова для безперервності системи постачання (Societal security – Business continuity management – Guidance on supply chain continuity) (на стадії робочого проекту від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг. Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.