НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У серпні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У серпні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DTS 20328 Зображення матеріалів − Двоопуклі лінзи − Вимірювання характеристик та розмірів (Imaging materials − Lenticular lens sheet − Measurements and specifications of dimensions) (на стадії нової робочої теми від ТК 42);
  • ISO/CD 18935 Зображення матеріалів – Кольорові зображення на паперових відбитках – Визначення водостійкості друкованих кольорових зображень (Imaging materials – Colour images on paper prints – Determination of indoor water resistance of printed colour images) (на стадії комітету від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, надано коментарі та зауваги до проектів міжнародних стандартів.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.