НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У жовтні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У жовтні 2015 році Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 11108 Інформація та документація – Папір для архівних документів – Вимоги щодо міцності і надійності (Information and documentation – Archival paper – Requirements for permanence and durability) (на стадії переглядання від ТК 46);
  • ISO/TS 22317 Цивільний захист − Системи управління безперервністю бизнес-процесів − Настанови для аналізу впливу на господарчу діяльність (BIA) (Societal security − Business continuity management systems − Guidelines for business impact analysis (BIA)) (на стадії нової робочої теми від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.