НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У листопаді 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У листопаді 2015 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/CD 19475-1 Управління документообігом – Мінімальні вимоги для зберігання документів – Частина 1: Захоплення (Document management applications – Minimum requirements for the storage of documents – Part 1: Capturing) (на стадії комітету від ТК 171);
  • ISO/CD 19475-2 Управління документообігом – Мінімальні вимоги для зберігання документів – Частина 2: Збереження (Document management applications – Minimum requirements for the storage of documents – Part 2: Storing) (на стадії комітету від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів. Надано коментарі та зауваги до проектів міжнародних стандартів.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.