НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

19 травня 2016 р. на базі НДІ мікрографії відбулась робота секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» ΧΧIV Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2016) Національного технічного університету «ХПІ».

Метою роботи секції № 25 було визначення та обговорення проблем страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази державної системи страхового фонду документації.

 

На засідання секції було надано тези 12 доповідей. У роботі секції взяли участь 24 учасники, які представляли: НДІ мікрографії, Центральний державний науково-технічний архів України, Національний університет цивільного захисту України, Державний архів Харківської області, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та інші організації. У розгляді питань взяли участь 2 доктори наук та 5 кандидатів наук. 

За результатами обговорення доповідей надано оцінку сучасного стану наукової діяльності у сфері страхового фонду документації, визначені напрями подальшого розвитку, взаємодії та можливості використання розроблених технологій та інформаційної бази. Також учасники конференції звернули увагу на необхідність упровадження міжнародних стандартів у державній системі страхового фонду документації з актуалізацією всієї нормативно-правової бази.

Фотографії засідання cекції: