НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У липні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У липні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 6200:1999 Мікрографія – Мікроформи галогенідосрібні першого покоління з документів правдників – Технічні вимоги на густину та метод вимірювання (Micrographics – First generation silver-gelatin microforms of source documents – Density specifications and method of measurement) (на стадії переглядання від ТК 171);
  • ISO/SR 18934 Зображувальні матеріали – Мультимедійні архіви – Умови зберігання (Imaging materials – Multiple media archives – Storage environment) (на стадії переглядання від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.