НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У серпні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У серпні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/ SR 25964-1 Інформація та документація – Тезауруси і сумісність з іншими словниками – Частина 1: Тезауруси для інформаційного пошуку (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval ) (на стадії переглядання від ТК 46);
  • ISO/NP 20793 Фотографія – Лентикулярний друк для стерео/варіо зображень – Вимірювання якості зображення (Photography – Lenticular print for changing images – Measurements of image quality) (на стадії нової робочої теми від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.