НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У вересні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У вересні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/NP 15836-2 Інформація та документація – Набір елементів метаданих «Дублінське ядро» – Частина 2: Властивості і класи DCMI (Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 2: DCMI Properties and classes) (на стадії нової робочої теми від TC 46);
  • ISO/CD 18759 Управління документообігом – Вивірена WORM система, функціональні та технічні вимоги (Document management – Trusted WORM functional and technical requirements ) (на стадії комітету від ТС 171);
  • ISO/NP 19005-4 Управління документообігом – Формат файлів електронних документів для довгострокового зберігання – Частина 4: Використання ISO 32000-2 (PDF/A-NEXT) (на стадії нової робочої теми від TC 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.