НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У жовтні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У жовтні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/CD 19564 Безпека та стійкість – Загальні принципи визначення справжності продукту, цілісності та довіри (Security and resilience - General principles for product authenticity, integrity and trust) (на стадії комітету від TC 292);
  • ISO/DTR 19263-1 Фотографія – Системи архівування – Частина 1: Кращі методи для захоплення (захвату) цифрового зображення матеріалів культурної спадщини (Photography – Archiving systems – Part 1: Best practices for digital image capture of cultural heritage material) (на стадії нової робочої теми від TC 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.