НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У листопаді 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації»

У листопаді 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 2108 Інформація та документація – Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) – (Information and documentation – International standard book number (ISBN)) (на стадії опитування від TC 46);
  • ISO/DIS 17068 Інформація та документація – Сховище довірчої третьої сторони для цифрових записів (Information and documentation – Trusted third party repository for digital records) (на стадії опитування від TC 46);
  • ISO/CD 19475-3 Управління документообігом − Мінімальні вимоги для зберігання документів − Частина 3: Видалення та передача документів після закінчення терміну зберігання (Document management − Minimum requirements for the storage of documents − Part 3: Disposal) (на стадії комітету від TC 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.