НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

18 травня 2017 р. на базі НДІ мікрографії відбулась робота секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» ΧΧV Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2017) Національного технічного університету «ХПІ».
У роботі секції взяли участь 22 фахівці, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Національний університет цивільного захисту України, Державний архів Харківської області, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації.
Одночасно 18 – 19 травня 2017 р. в НДІ мікрографії (м. Харків) відбулась X Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».
На конференцію подано 39 тез доповідей. У роботі конференції взяли участь 53 учасники.

Метою роботи секції № 25 було визначення та обговорення проблем архівної справи та страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази та розробок державної системи страхового фонду документації.
На засідання секції було надано тези 11 доповідей. У роботі секції взяли участь 22 учасники, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Національний університет цивільного захисту України, Державний архів Харківської області, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації. У розгляді питань взяли участь 2 доктори наук та 7 кандидатів наук.
На вищезазначених наукових заходах бурхливу дискусію викликали доповіді наукового співробітника НДІ мікрографії Бабенка В. В. «Зйомка об’єктів культурної спадщини у видимому та інфрачервоному діапазонах для створення документів страхового фонду документації», наукового співробітника НДІ мікрографії Баранцева А. Ю. «Програмне забезпечення з обліку електронних документів архівної установи для їх подальшого експонування в публічних мережах», заступника завідувача відділу Беззубець Т. Я. «Дослідження життєвого циклу мікрофільму страхового фонду документації та встановлення загальних технічних вимог до нього» та інші.

Фото з конференцій:

1
2
3
4
5
7
7