НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У червні 2017 року в місті Одеса фахівці НДІ мікрографії Бабенко Володимир Володимирович та Подорожний Вячеслав Іванович взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції із серії «ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ: ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ», присвяченій питанням застосування технологій оцифрування для довгострокового зберігання історичного, культурного та наукового надбання, що зберігається в архівах, музеях, бібліотеках і приватних колекціях. Метою цієї конференції було ознайомлення фахівців з передовою світовою практикою, навчання технологіям оцифрування, формуванню та інтеграції цифрових колекцій, методам їх розповсюдження та використання.

На конференції виступили фахівці НДІ мікрографії з доповідями:

  • Бабенко Володимир Володимирович (у співавторстві з Тімровим О. О., Надточій І. І.) «Комплексна інформація про культурні цінності, збереження і відтворення її з заданою якістю»;
  • Подорожний Вячеслав Іванович (у співавторстві з Єгоровим П. М., Яковченком О. І.) «Сучасні тенденції розвитку страхового фонду документації на культурну спадщину»;
  • Подорожний Вячеслав Іванович (у співавторстві з Козиревим В. М., Журавлем О. Г., Ткаченком В. П.) «Використання цифрових технологій у створенні страхового фонду документації».

Після проведення Міжнародної науково-практичної конференції фахівці НДІ мікрографії Бабенко Володимир Володимирович та Подорожний Вячеслав Іванович взяли активну участь в обговоренні результатів цього заходу. За результатами обговорення надано пропозиції від НДІ мікрографії до «Звернення до Музейної Ради при Міністерстві культури України».

Звернення до Музейної Ради при Міністерстві культури України

За результатами першої літньої школи цифрових компетенцій за тематикою Міжнародної науково-практичної конференції із серії «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація», що відбулася 19-23 червня 2017 року в м. Одесі, фахівці НДІ мікрографії пропонують включити до Меморандуму для Музейної ради рекомендації такого змісту:

«Для забезпечення довгострокового збереження та відтворення із заданою якістю інформації про культурні цінності, суттєвої для їхньої реконструкції, рекомендувати таке:

  1. Описувати музейні предмети, застосовуючи стандарт CDWA (Categories for the Description of Works of Art – Категорії для опису творів мистецтва) як зразок найбільш повної атрибуції, що широко застосовується європейською спільнотою.
  2. Визначати серед атрибутів, що містяться в цьому стандарті, такі, візуалізація яких найбільш суттєва для реконструкції культурних цінностей.
  3. Доповнювати визначені атрибути експертними вимогами мистецтвознавців, реставраторів, архітекторів, істориків тощо.
  4. Створювати цифрові зображення, що відображають визначені за п. 2, 3 атрибути, фіксувати їх на мікрофільмах у вигляді, що забезпечує довгострокове збереження та відтворення із заданою якістю інформації про культурні цінності за технологіями державної системи страхового фонду документації.».