У січні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 12234-3 Електронне відображення фотознімка − Змінний запам’ятовувальний пристрій − Частина 3: XMP для цифрової фотографії (Electronic still picture imaging – Removable memory – Part 3: XMP for digital photography) (на стадії опитування від ТК 42);
  • ISO/SR 12029:2010 Управління документообігом – Машиночитані паперові форми – Оптимальне проектування для забезпечення зручності користувачів і електронних систем управління документообігом (EDMS) (Document management – Machine-readable paper forms – Optimal design for user friendliness and electronic document management systems (EDMS)) (на стадії переглядання від ТК 171);
  • ISO/SR 25111:2010 Управління безперервністю бізнесу – Настанова для безперервності бізнесу в соціальних аспектах (Business continuity management – Guidance on human aspects of business continuity) (на стадії переглядання від ТК 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018