17 травня 2018 року у НДІ мікрографії відбудеться робота Секції № 22 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XXVI міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2018).

До участі в роботі Секції № 22 запрошуються фахівці державної системи страхового фонду документації, архівних установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, наукові працівники організацій і підприємств України.

Запрошення
Запрошення
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018