Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів (далі - Реєстр) призначений для обліку всіх джерел потенційної небезпеки на об’єктах господарювання і використовується для збору, накопичення, відновлення, систематизації, збереження та проведення досліджень формалізованої інформації про потенційно небезпечні об’єкти.

Кожному об’єкту, інформація про який внесена до бази даних Реєстру, надається унікальний реєстраційний номер, який не змінюється при зміні власника.

Ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів супроводжується законодавчим, нормативно-методичним та науковим забезпеченням процесів, які безпосередньо впливають на формування бази даних Реєстру та її актуальність.

Для збору інформації про небезпечні об’єкти розроблені спеціальні форми паспортів ПНО, за якими здійснюється паспортизація небезпечних об’єктів:

Увага, відповідальні особи ПНО! На цей час ведення паспорта ПНО рекомендовано здійснювати за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Обробку інформації паспортів ПНО, внесення їх до бази даних і вилучення об’єктів із Реєстру, розробку на договірних засадах Планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій для суб’єктів господарської діяльності здійснюють наукові працівники відділу досліджень, розробки нормативних документів та актуалізації бази даних Державного реєстру ПНО.

Розроблення і розвиток програмного забезпечення з автоматизації задач обліку ПНО і систематизації інформації здійснюють наукові працівники відділу досліджень, розробки нових інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів.

Системність заходів щодо збору, узагальненню та аналізу інформації, а також технологія збору даних, яка регламентує джерела інформації, періодичність оновлення та поповнення бази даних забезпечують максимальну достовірність та об'єктивність отриманих результатів, а також прийняття оптимальних рішень для визначення необхідних заходів щодо запобігання та мінімізації ризиків виникнення небезпечних подій.

У зв’язку з невідповідністю чинного нормативно-правового та законодавчого регулювання з питань паспортизації ПНО після ліквідації Державного департаменту страхового фонду документації у 2016 році, пропонуємо до отримання Свідоцтва про реєстрацію ПНО вести супровід у телефонному режимі: тел. (0572) 94-48-61, 94-97-17.

Послуги

Консультування, допомога у розробці, розробка матеріалів ідентифікації об’єкта господарської діяльності з обґрунтуванням висновку щодо віднесення або не віднесення до потенційно небезпечних об’єктів (далі – ПНО);

Консультування, допомога з питань підготовки необхідних даних для заповнення паспорта ПНО та отримання Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі ПНО;

Розробка картографічних матеріалів з відображенням параметрів наявних потенційних небезпек, які можуть вплинути на об’єкт господарювання або конкретну територію, з використанням паперових або електронних носіїв інформації;

Розрахунки ризику виникнення небезпечних подій від ПНО, існуючих джерел небезпеки, в результаті впливу яких може бути заподіяно прямий, а також непрямий збиток суб’єкту господарської діяльності;

Оцінка залежності безпеки об'єкта господарювання від впливу потенційних небезпек інших елементів інфраструктури;

Абонентське обслуговування суб’єктів господарювання, яке містить:

  • оперативні консультації (як усні, так і письмові) з питань правових, економічних, соціальних та організаційних основ діяльності, пов’язаної з ПНО;
  • своєчасне повідомлення про зміни у законодавстві та нормативно-правових актах, які прямо або побічно стосуються діяльності клієнта;
  • консультації по необхідним в разі зміни законодавства діям;
  • реєстрація, актуалізація даних ПНО, а також вилучення об’єкта із Державного реєстру ПНО.

Контакти

095-724-70-37
096-085-76-97

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018