НДІ мікрографії видано черговий номер науково-виробничого журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 1 (18) 2015» в якому висвітлено наукові праці фахівців за напрямом створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018