30 березня 2017 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь в роботі науково-практичного семінару VIII Луньовські читання «Проблеми збереження музейних колекцій», який відбувся у Національному університеті імені В. Н. Каразіна м. Харків.

У семінарі взяли участь 44 фахівців, які представляли 36 музеїв та наукових установ країни.

Особливу увагу викликали доповіді фахівців НДІ мікрографії за темами: «Проблемні питання щодо збереження комплексної інформації про культурні цінності та відновлення її із заданою якістю» Бабенка В. В. та «Перспективи застосування документів страхового фонду документації України для відновлення втрачених музейних пам’яток» Болбаса О. М.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018