У травні 2016 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC 292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/NP 21499 Система завчасного попередження зсуву за підтримки місцевого самоврядування (Security and resilience – Community-based landslide early warning system) (на стадії нової робочої теми від ТК 292);
  • ISO/NP 19264 Фотографія – Архівні системи – Аналіз якості зображення – Частина 1: Світловідбивальні оригінали (Photography – Archiving systems – Image quality analysis – Part 1: Reflective originals) (на стадії нової робочої теми від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018