Надрукувати

Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів (далі – Реєстр ПНО) ‒ автоматизована інформаційно-довідкова система обліку та обробки інформації щодо потенційно небезпечних об’єктів (далі ‒ ПНО). Реєстр ПНО призначений для державного обліку ПНО та інформаційного забезпечення  процесів управління небезпечними об’єктами.

Реєстрації в Реєстрі ПНО підлягають розташовані на території України небезпечні об’єкти, на яких існує загроза виникнення надзвичайної ситуації.

Реєстрація небезпечних об’єктів проводиться безоплатно.

Об’єкт господарської діяльності, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки, розташованих за однією адресою, реєструється як один об’єкт.

Об’єкт господарської діяльності, який містить у своєму складі кілька джерел небезпеки, розташованих за різними адресами, реєструється як кілька окремих об’єктів відповідно до своїх адрес місцезнаходження.

Ведення Реєстру ПНО супроводжується нормативно-методичним та науковим забезпеченням та здійснюється згідно чинного законодавства.

Кожному ПНО, інформація про який внесена до бази даних Реєстру ПНО, надається унікальний реєстраційний номер, який не змінюється при зміні власника (відповідальної особи ПНО).

Реєстрації в Реєстрі ПНО здійснюється на підставі інформаційних даних спеціальних форм паспортів ПНО: 

Увага, відповідальні особи ПНО! На цей час ведення паспорта ПНО рекомендовано здійснювати за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Перевірку інформації паспортів ПНО, внесення їх до бази даних Реєстру ПНО, вилучення об’єктів із бази даних Реєстру, розробку на договірних засадах паспортів ПНО, розроблення і розвиток програмного забезпечення з автоматизації задач обліку ПНО і систематизації даних здійснюють наукові працівники відділу досліджень і розробки інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів.

Розробку і розвиток програмного забезпечення по автоматизації завдань обліку потенційно небезпечних об'єктів та систематизації інформації здійснюють наукові співробітники відділу досліджень і розробки інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів.

Системність заходів щодо збору, узагальнення, аналізу накопиченої інформації, а також технологія збору даних про ПНО, періодичність оновлення та поповнення бази даних Реєстру ПНО забезпечують максимальну достовірність і об'єктивність отриманих результатів, їх використання для прийняття оптимальних управлінських рішень та визначення заходів із запобігання та мінімізації ризиків виникнення небезпечних подій на ПНО.

Пропонуємо відповідальним особам ПНО, до отримання Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів проводити супровід паспортів ПНО у телефонному режимі: тел. +38 (057) 712-02-80.

Послуги:

Консультативна допомога у розробці Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки.

Консультативна допомога з питань заповнення паспорта ПНО й отримання Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів;

Абонентське обслуговування реєстрантів, яке містить: