НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Методична допомога навчальному процесу

На виконання ст. 6 Закону України «Про страховий фонд документації України» від 22 березня 2001 р. № 2332-III, розпорядження Заступника Міністра МНС України від 09 квітня 2004 р. № 29/5-273 «Про впровадження в навчальний процес навчальних закладів МНС України дисципліни «Страховий фонд документації» в системі вищих навчальних закладів МНС Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ) було визначено провідним навчальним закладом з впровадження дисципліни «Страховий фонд документації». Спільним наказом Національного університету цивільного захисту України та НДІ мікрографії від 24 червня 2010 р. № 369/61, для координації спільної роботи щодо методичного забезпечення та проведення занять з дисципліни «Страховий фонд документації», при НДІ мікрографії було створено філію кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту НУЦЗУ.
Розроблене НДІ мікрографії методичне забезпечення з дисципліни «Страховий фонд документації» надано до Національного університету цивільного захисту України м.  Харків,  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності м Львів, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, яке використовується ними при проведенні занять.
На сьогодні взаємодія НДІ мікрографії, Національного університету цивільного захисту України та Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля здійснюється відповідно до Угод про науково-технічне співробітництво (НУЦЗУ та НДІ мікрографії від 19.04.2010 р № 221, Черкаського ИПБ ім. Героїв Чорнобиля та НДІ мікрографії від 02.07.2012 р).

Метою цих Угод є консолідація зусиль на досягнення наступних цілей:

  • залучення науково-педагогічних працівників навчальних закладів та наукових працівників НДІ мікрографії до участі у спільній роботі щодо проведення навчальної, методичної та наукової роботи для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Страховий фонд документації», проведення спільних наукових досліджень з питань створення і зберігання страхового фонду документації;;
  • розширення можливостей обміну досвідом у суміжних напрямах діяльності;
  • вирішення загальних проблем для вдосконалення нормативно-правової бази у сфері створення та ведення страхового фонду документації;
  • проведення наукової, методичної та консультативної роботи з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації в інноваційних проектах сфери цивільного захисту;
  • встановлення та розвитку довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва сторін.

У 2016/2017 навчальному році в НДІ мікрографії проведено п’ять практичних занять з 23 магістрами Національного університету цивільного захисту України з навчальної дисципліни «Страховий фонд документації» за темами: «Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів (ПНО)», «Ведення Державного реєстру ПНО», «Розробка та впровадження нормативних документів (стандартизація)», «Дослідження впливу спеціальних видів фотолабораторної обробки на сенситометричні параметри фотоматеріалів», «Роль складових частин та рецептура фотооброблюючих розчинів, етапи фотолабораторної обробки негативних фотоматеріалів».

14-06-2016-0
Директор НДІ мікрографії Бобрицький С. М. ознайомив слухачів
з історією інституту, його завданнями та досягненнями
14-06-2016-1
Про порядок ведення стандартизації в Україні та вимоги теперішнього часу
розповідає завідувач відділом Болбас О. М.
14-06-2016-2
Особливості ведення Державного реєстру ПНО пояснює
заступник завідуючого відділом Холод Є. Л.
14-06-2016-3
Роз'яснення з питань паспортизації ПНО дає
завідувач відділом Мурзін В. Ю.
14-06-2016-4
Магістри НУЦЗУ ознайомилися з оригіналами документів
які надано для закладки до страхового фонду документації
14-06-2016-5
Питання що розглядались часто викликали дискусії
Останнє оновлення на Четвер, 21 вересня 2017 09:48