Завідувач відділу - Козирев Василь Михайлович
Завідувач відділу
Козирев Василь Михайлович

Відділ проводить дослідження нових матеріалів, розробляє перспективні та удосконалює традиційні технології виготовлення та зберігання документів СФД, а також відтворення копій з документів СФД з використанням новітнього устатковання.

Коло наукових інтересів відділу поширюється на сучасні технології довгострокового зберігання інформації, серед яких - формування СФД на електронних носіях інформації та розроблення технології отримання зображення документації за допомогою цифрової фототехніки. 

Відділ розробляє нормативні документи галузевого та державного рівнів, які стосуються нормування операцій технологічних процесів у частині витрат матеріалів та трудомісткості робіт.

Відділом розроблено низку основних технологій:

  • виготовлення мікрофільмів страхового фонду;
  • відтворення повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів;
  • забезпечення користувачів документами СФД у електронному вигляді;
  • зберігання мікрофільмів;
  • зйомка документації за допомогою цифрового устатковання тощо.

Відділом розроблена технологія виготовлення безкислотного картону та отримано деклараційний патент на склад цього картону.

Співробітники відділу

А також отримано охоронні документи за результатами інших наукових робіт.

Послуги

5 квітня 2016 року проведено науковий семінар щодо напрямів наукових досліджень, які забезпечать довгострокове зберігання копій документів у страховому фонді документації України. Актуальні проблеми довгострокового зберігання документації у СФД України оприлюднені в журналі «Data recording, storage & processing» Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України.

6 вересня 2016 року проведено науковий семінар щодо перспектив створення корпоративної інформаційної системи для потреб СФД та архівів України. Базуючись на результатах обговорення, підготовлено доповіді на V Міжнародний Форум «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства» для оприлюднення дискусії з вищезазначеного питання.

Науковий семінар 6 вересня 2016 року

Протягом 2017 року співробітниками відділу було виконано роботи з розроблення демонстраційного прототипу програмного забезпечення за етапом 1 дослідно-конструкторської роботи за темою «Розроблення автоматизованих цифрових технологій для технологічних операцій контролю та підготовки до мікрофільмування цифрових зображень документів страхового фонду документації України». Результати роботи було схвалено 24 листопада 2017 року на НТР НДІ мікрографії. Групою провідних фахівців 14 грудня 2017 року демонстраційний прототип представлено Директору Департаменту СФД Укрдержархіву.

Демонстраційний прототип представлено Директору Департаменту СФД Укрдержархіву

Протягом 2017 року співробітниками відділу виконано етап 1 науково-дослідної роботи «Розроблення методу та технології створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для формування, ведення і використання СФД України». У результаті проведеної роботи було розроблено метод створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, який забезпечує відтворення інформації про них із заданою якістю з мікрофільмів СФД. Результати виконаних досліджень є підґрунтям для розроблення технічного завдання на розроблення технологічного процесу створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, який забезпечує відтворення інформації про них із заданою якістю з мікрофільмів страхового фонду документації.

«Розроблення методу та технології створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для формування, ведення і використання СФД України»

Завідувач відділу - Козирев Василь Михайлович.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018