НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

MicroCAD-2010

12 – 14 травня 2010 р., у рамках ΧVIII Міжнародної науково-практичної конференції «MicroCAD-2010» Національного технічного університету «ХПІ», на базі НДІ мікрографії відбулася робота секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації».

Метою роботи секції було визначення та обговорення проблем страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальший розвиток і використання інформаційної бази страхового фонду документації для оцінювання та управління техногенною небезпекою в разі виникнення надзвичайної ситуації.
На конференцію надано 20 тез доповідей від 32 авторів. У розгляді питань конференції взяли участь 2 доктори наук та 7 кандидатів наук. До розгляду питань конференції також залучались представники Головного управління МНС України в Харківській області, Головного управління з НС Харківської обласної державної адміністрації, Оперативно-рятувальної служби м. Харкова, Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України та ін.
Під час проведення конференції був налагоджений відеозв’язок між Державним департаментом СФД та НДІ мікрографії. У режимі "on-line" відпрацьовувались питання ведення прямого діалогу з доповідачами.