Завідувач відділу - Болбас Олександр Миколайович
Завідувач відділу
Болбас Олександр Миколайович

Діяльність відділу спрямована на дослідження і розроблення нормативних документів (далі - НД) з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації (далі - СФД), на виконання робіт із державної, міждержавної і міжнародної стандартизації у галузі СФД, репрографії, мікрографії, фотографії, а також у галузі безпеки у надзвичайних ситуаціях.

За період роботи відділом розроблено більше 20 національних стандартів, біля 10 стандартів організації України, 26 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, технічні умови, керівні нормативні документи, інструкції, методики, посібники, словники, довідники та інше.

Відділ надає такі послуги:

  • розроблення національних стандартів, стандартів організацій, інструкцій, методичних та інших документів;
  • гармонізація національних стандартів з міжнародними, регіональними, міждержавними і, за потреби, з національними стандартами інших країн;
  • проведення експертизи чинних НД комплексних стандартів "Страховий фонд документації", "Безпека у надзвичайних ситуаціях", "Фотографія" та "Репрографія. Мікрографія" і, за потреби, внесення до них змін; узгодження та підготовка до затвердження проектів НД;
  • надання методичної та консультативної допомоги курсантам, слухачам вищих навчальних закладів України та наставникам навчальних груп курсантів НУЦЗУ стосовно діяльності системи "Страховий фонд документації" та НД цієї галузі;
  • створення нормативної бази підприємств інших галузей, розроблення та впровадження НД системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001-2001;
  • забезпечення заінтересованих юридичних та фізичних осіб нормативними, нормативно-правовими та методичними документами системи "Страховий фонд документації".

Завідувач відділу - Болбас Олександр Миколайович.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018