НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

19 – 20 травня 2016 р. у м. Харкові відбулась IX Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії» НДІ мікрографії.
На конференцію подано 33 тези доповідей. У роботі конференції взяли участь 44 учасники, які представляли: Державну архівну службу України, Центральний державний науково-технічний архів України, НДІ мікрографії, Національний університет цивільного захисту України, Державний архів Харківської області, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Оперативно-рятувальну службу м. Харкова та інші організації. У розгляді питань взяли участь 3 доктори наук та 10 кандидатів наук.

Робота конференції проводилась у 4 секціях за такими напрямами:

  1. Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії. Керівник секції: к.т.н., Бобрицький С. М., директор НДІ мікрографії.
  2. Використання сучасних інформаційних технологій для обробки інформації. Керівник секції: к.ф.-м.н., Кривулькін І. М., заступник директора з наукової роботи НДІ мікрографії.
  3. Науково-методичні основи управління техногенною безпекою. Керівник секції: д.т.н., Соболь О. М., начальник кафедри У та ОДСЦЗ НУЦЗУ.
  4. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку архівної справи. Керівник секції: Семенов Є. В., директор ЦДНТА України.

Під час обговорення доповідей учасники конференції наголосили на потребі впровадження міжнародних стандартів як у державній системі страхового фонду документації, так і в архівних установах з актуалізацією всієї нормативно-правової бази систем. Надано оцінку наукової діяльності у сфері страхового фонду документації та архівної справи, визначено напрями подальшого розвитку та взаємодії.
За підсумками роботи конференції прийнято рекомендації.

Фото з конференції:

1
2
3
4