12 травня 2016 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про розгляд оригінал-макета номера журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 1 (20) 2016.
  2. Про результат роботи з дослідження перспектив застосування Інтернет-технологій для забезпечення віддаленого доступу до документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апарату до них.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018