НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Відділ дослідженнь, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД

 

kozyrev
Завідувач відділу - Козирев Василь Михайлович

Відділ проводить дослідження нових матеріалів, розробляє перспективні та удосконалює традиційні технології виготовлення та зберігання документів СФД, а також відтворення копій з документів СФД з використанням новітнього устатковання. 

Коло наукових інтересів відділу поширюється на сучасні технології довгострокового зберігання інформації, серед яких - формування СФД на електронних носіях інформації та розроблення технології отримання зображення документації за допомогою цифрової фототехніки. 

Відділ розробляє нормативні документи галузевого та державного рівнів, які стосуються нормування операцій технологічних процесів у частині витрат матеріалів та трудомісткості робіт.


Відділом розроблено низку основних технологій:

  • виготовлення мікрофільмів страхового фонду;
  • відтворення повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів;
  • забезпечення користувачів документами СФД у електронному вигляді;
  • зберігання мікрофільмів;
  • зйомка документації за допомогою цифрового устатковання тощо.

 

 

 

Послуги

 

 

 

Також відділом розроблена технологія виготовлення безкислотного картону та отримано деклараційний патент на склад цього картону.
Патент на корисну модель №94704Опис до патенту на корисну модель №94704

А також отримано охоронні документи за результатами інших наукових робіт:

 


 

05.04.2016
В відділі 11 проведено науковий семінар щодо напрямів наукових досліджень, які забезпечать довгострокове зберігання копій документів у страховому фонді документації України. Актуальні проблеми довгострокового зберігання документації у СФД України оприлюднені в журналі «Data recording, storage & processing» Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України.


06.09.2016
depart11-05042016

Проведено науковий семінар щодо перспектив створення корпоративної інформаційної системи для потреб СФД та архівів України.
Базуючись на результатах обговорення, підготовлено доповіді на V Міжнародний Форум «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства» для оприлюднення дискусії з вищезазначеного питання.


14.12.2017
dep-11-2017-12-14

Протягом 2017 року співробітниками відділу було виконано роботи з розроблення демонстраційного прототипу програмного забезпечення за етапом 1 дослідно-конструкторської роботи за темою «Розроблення автоматизованих цифрових технологій для технологічних операцій контролю та підготовки до мікрофільмування цифрових зображень документів страхового фонду документації України».
Результати роботи було схвалено 24.11.2017 на НТР НДІ мікрографії. Групою провідних фахівців 14.12.2017 демонстраційний прототип представлено Директору Департаменту СФД Укрдержархіву.


2017 рік
dep-11-2017-00-00

Протягом 2017 року співробітниками відділу виконано етап 1 науково-дослідної роботи «Розроблення методу та технології створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для формування, ведення і використання СФД України». У результаті проведеної роботи було розроблено метод створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, який забезпечує відтворення інформації про них із заданою якістю з мікрофільмів СФД.
Результати виконаних досліджень є підґрунтям для розроблення технічного завдання на розроблення технологічного процесу створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, який забезпечує відтворення інформації про них із заданою якістю з мікрофільмів страхового фонду документації.


 

 

 

Завідувач відділу - Козирев Василь Михайлович.

 

Назад