НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

MicroCAD-2012

15 – 17 травня 2012 р., у рамках XX Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD-2012)" НТУ "ХПІ", на базі Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії відбулося засідання секції № 26 "Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації".

Було заслухано доповіді по 27 наукових дослідженнях і розробках фахівців державної системи страхового фонду документації, викладачів вищої школи, аспірантів та наукових співробітників організацій і підприємств України; Федерального державного унітарного підприємства «Науково-дослідний інститут репрографії» (Російська Федерація, м. Тула); Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (Російська Федерація, м. Москва). У розгляді питань конференції взяли участь 3 доктори наук та 11 кандидатів наук.
Під час конференції відбулось підписання Протоколу про наміри між НДІ мікрографії (Україна, м. Харків) та НДІ репрографії (Російська Федерація, м. Тула).