НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

15 – 17 жовтня 2014 р. у м. Харкові відбулась ΧΧII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2014) Національного технічного університету «ХПІ».
У рамках конференції, на базі НДІ мікрографії, проводилось засідання секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації».

Робота конференції розпочалась з пленарного засідання: 
photo1

photo2
Президія секції № 26: директор НДІ мікрографії Бобрицький С. М. (справа), заступник директора з наукової роботи НДІ мікрографії Кривулькін І. М. (зліва)
Увагу учасників привернули доповіді співробітників НДІ мікрографії:
photo3
Журавель В. В. «Дослідження перспектив розвитку архівної справи з урахуванням особливостей виробництва Центрального державного науково-технічного архіву України при переміщенні на нові площі»
photo4
Єврейнової Н. А. «Дослідження архівосховищ аудіовізуальних документів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. г. с. пшеничного з метою забезпечення оптимальними параметрами повітря»
photo5
Ільїна С. В. «Визначення моделі організації спеціалізованого програмного забезпечення для інформаційного забезпечення Державного реєстру документів страхового фонду документації України»
photo6
Пахомової І. В. «Новий інструментальний метод виявлення ранніх слідів деструкції документів на різних носіях інформації»

photo7

Журавель О. Г. «Аналіз та узагальнення даних про потенційно небезпечні об’єкти. Проблеми та перспективи розвитку Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів»
photo8
Учасники конференції під час доповіді

Метою роботи секції № 26 було визначення та обговорення проблем страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази страхового фонду документації.
На засіданні секції було розглянуто тези 23 доповідей від 28 учасників, які представляли: Державний департамент страхового фонду документації; Всеросійський НДІ документознавства та архівної справи, Російська Федерація, м. Москва; Центральний державний науково-технічний архів України; Державний архів Харківської області та інші. У розгляді питань взяли участь 3 доктора наук та 10 кандидатів наук.
За результатами доповідей та виступів було визначено:
1. В подальшій роботі страхового фонду документації враховувати рекомендації розвитку традиційних та дослідження нових, перспективних технологій. Використовувати взаємний потенціал та обмінюватися досвідом з науковими та навчальними закладами, профільними установами.
2. Активізувати участь фахівців НДІ мікрографії, Державного департаменту страхового фонду документації у наукових заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах), для висвітлення діяльності системи страхового фонду документації.