НДІ мікрографії

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

У листопаді 2014 року Технічний комітет стандартизації ТК 40

У листопаді 2014 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 223 «Цивільний захист» в галузі стандартизації провів он-лайн голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/СD 25222 Цивільний захист – Управління безперервністю діяльності – Настанова для безперервності системи постачання (Societal Security – Business continuity management – Guidance for supply chain continuity) (на стадії опитування від ТК 223);
  • ISO/WD 20087 Фотографія − Цифрова фотокамера − Вимір терміну служби акумулятора (Photography − Digital still camera − Battery life measurement) (на стадії робочого проекту від ТК 42).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів та погоджено без зауваг.
Голосування за цими стандартами проведено у терміни, що зазначалися секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.