З 1 січня 2015 року секретаріатом міжнародної організації зі стандартизації (ISO/TMB) на заміну ISO/TC 223 «Цивільний захист» створено новий Технічний комітет ISO/TC 292 «Безпека».

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018