Законодавчі акти з питань страхового фонду документації

 1. Закон України “Про страховий фонд документації України” (22 березня 2001 року N 2332-III зі змінами та доповненнями);
 2. Закон України “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію” (21 жовтня 1993 року N 3543-XII зі змінами та доповненнями);
 3. Закон України “Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період” (2 листопада 2006 року № 307-V зі змінами та доповненнями);
 4. Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про страховий фонд документації” (22 лютого 2007 року N 695-V );
 5. Закон України “Закон України “Про оборонні закупівлі” (від 17.07.2020 року № 808-IX);
 6. Закон України “Про культуру” (від 14 грудня 2010 року № 2778-VI зі змінами та доповненнями);
 7. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (від 24 грудня 1993 року N 3814-XII зі змінами та доповненнями);
 8. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” ( від 5 квітня 2007 року № 877-V зі змінами та доповненнями).

Укази Президента України

 1. Указ Президента України від 09.12.2010 №1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”;
 2. Указ Президента України від 06.04.2011 №407/2011 “Про затвердження Положення про Державну архівну службу України”.

Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №319 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації”;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №320 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації” (Із змінами та доповненнями);
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №434-3 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення" (не для друку);
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 №642 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів cтрахового фонду документації” ( Із змінами та доповненнями);
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1553 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації” (Із змінами та доповненнями);
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 №1107 "Про затвердження Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях” (Із змінами та доповненнями);
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 466 “Про затвердження Положення про технічне прикриття та відбудову найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період” (не для друку);
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №120 "Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції”;
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 №504-р "Про надання дозволу Державній архівній службі на проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації”;
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 №9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою".

Акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 1. Постанова Нацбанку України від 08.11.2004 №533 “Про затвердження Положення про порядок створення Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, страхового фонду документації”;
 2. Наказ міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 07.11.2002 №293 (зареєстровано в Мін’юсті 19.03.2003 за №218/7539) "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду";
 3. Наказ міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.10.2003 №400 (зареєстровано в Мін’юсті 13.11.2003 за №1046/8367) "Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС №491 (z0875-07) від 17.07.2007);
 4. Наказ МНС, Мінфіну та Мінекономіки від 09.11.2004 №157/697/380 (зареєстровано в Мін’юсті 10.03.2005 за №292/10572) "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації";
 5. Наказ міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.01.2008 №55 (зареєстровано в Мін’юсті 28.03.2008 за №262/14953) "Про затвердження Порядку реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації”;
 6. Наказ міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06.02.2009 №88 (зареєстровано в Мін’юсті 24.02.2009 за №174/16190) "Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації”;
 7. Наказ Мін’юсту від 28.09.2012 №1437/5 (зареєстровано в Мін’юсті 02.10.2012 за №1674/21986) "Про затвердження форм та описів актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України”;
 8. Наказ Мін’юсту від 29.11.2013 №2541/5 (зареєстровано в Мін’юсті 02.12.2013 за №2047/24579) "Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України”;
 9. Наказ Мін’юсту від 01.09.2014 №1444/5 (зареєстровано в Мін’юсті 04.09.2014 за №1071/25848) "Про затвердження форми та опису галузевої програми створення страхового фонду документації”;
 10. Наказ Мін’юсту від 21.01.2015 №80/5 (зареєстровано в Мін’юсті 23.01.2015 за №78/26523) "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації”;
 11. Наказ Мін’юсту від 14.06.2019 № 1770/5 (зареєстровано в Мін’юсті 19.06.2019 за № 638/33609) «Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації».
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018