Міжнародні стандарти

НДІ мікрографії здійснює функції секретаріату Технічного комітету стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), який є постійним членом міжнародних технічних комітетів стандартизації: ISO/TC 46 «Інформація і документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 292 «Безпека» (до січня 2015 – ISO/TC 292 «Безпека») Р – членом та ISO/TC 42 «Фотографія» (О-член).

Експертиза проектів міжнародних стандартів на стадії пропозиції передбачає вивчення технічного змісту тексту проектів та перевірення на відповідність ISO/IEC Directives, 2004, Part 1: Procedures for the technical work (Директиви ІСО/МЕК, 2004, Частина 1: Процедури з технічної роботи) та ISO/IEC Directives, 2011, Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards (Директиви ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів) стосовно побудови, викладання та оформлення.

Проекти міжнародних стандартів на стадії комітету відповідного ISO/ТС надсилаються для аналізу, надання зауваг і пропозицій та реєстрації їх на наступній стадії розроблення.

Метою експертизи проектів міжнародних стандартів на стадії опитування є врахування зауваг, наданих на стадії комітету, на підставі зводу відгуків, складеного за заувагами всіх Р-членів, виявлення нових зауваг, перевіряння на відповідність стосовно побудови, викладання та оформлення. Стадія опитування є останньою перед реєстрацією проекту міжнародного стандарту, тому потребує ретельного вивчення.

Метою експертизи проектів міжнародних стандартів на стадії затвердження є переглядання урахованих зауваг до проекту стандарту і перевіряння на відповідність вимогам щодо оформлення.

Міжнародні стандарти та проекти міжнародних стандартів систематизовано за напрямами: фотографія, інформація та документація, управління документообігом, цивільний захист (безпека). За результатами аналізу доповнено узагальнену базу міжнародних стандартів ISO та підготовлено рекомендації щодо застосування матеріалів аналізу в наукових роботах, які виконують у державній системі «Страховий фонд документації».

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/FDIS 18909 Фотографія – Оброблені кольорові фотоплівки та фотокартки – Методи вимірювання стабільності зображення (Photography – Processed photographic colour films and paper prints – Methods for measuring image stability);
 • ISO/DTR 12231-2 Фотографія – Термінологія електронних фотознімків – Частина 2: Інші визначені терміни (Photography – Electronic still picture imaging terminology – Part 2: Other defined terms);
 • ISO/FDIS 12233Фотографія – Електронний фотознімок – Роздільна здатність та просторові частотні характеристики (Photography – Electronic still picture imaging – Resolution and spatial frequency responses);
 • ISO/CD 3664 Графічні технології та фотографія – Умови перегляду (Graphic technology and photography – Viewing condition);
 • ISO/CD 22028-4 Фотографія та графічна технологія – Розширене кодування кольору для зберігання, обробки та обміну цифровими зображеннями – Частина 4: Європейська ініціатива кольору, кодування кольорових зображень RGB (Photography and graphic technology – Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange – Part 4: European Colour Initiative RGB colour image encoding);
 • ISO/DIS 18946 Зображувальні матеріали – Відображення кольорових фотознімків – Метод випробування на вологостійкість (Imaging materials – Reflection colour photographic prints – Method for testing humidity fastness);
 • ISO/DIS 18937-1 Зображувальні матеріали – Фотодрук – Методи вимірювання світлочутливості – Частина 1: Загальні настанови (Imaging materials – Photographic reflection prints – Methods for measuring indoor light stability – Part 1:General guidance);
 • ISO/FDIS 18951-2 Зображувальні матеріали – Стійкість до подряпин фотознімків – Частина 2: Метод випробування склерометром (Imaging materials – Scratch resistance of photographic prints – Part 2: Sclerometer test method);
 • ISO/CD 22028-3 Фотографія та графічна технологія - Розширене кодування кольору для зберігання, обробки та обміну цифровими зображеннями – Частина 3: Кодування кольору зображення RGB (RIMM RGB) (Photography and graphic technology - Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange – Part 3: Reference input medium metric RGB colour image encoding (RIMM RGB));
 • ISO/CD 22028-5 Фотографія та графічна технологія - Розширене кодування кольору для зберігання, обробки та обміну цифровими зображеннями – Частина 5: Кодування з високим динамічним діапазоном і широкою колірною гамою для статичних зображень HDR/WCG) (Photography and graphic technology Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange - Part 5: High dynamic range and wide colour gamut encoding for still images (HDR/WCG));
 • ISO/IEC/CD 25059 Програмна інженерія – Вимоги та оцінка якості систем та програмного забезпечення (SQuaRE) – Модель якості для систем на основі штучного інтелекту (Software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Quality model for AI-based systems).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/FDIS 15924 Інформація та документація – Коди для позначення назв писемностей (Information and documentation – Codes for the representation of names of scripts);
 • ISO/CD 28560-4 Інформація та документація – RFID в бібліотеках – Частина 4: Кодування елементів даних на основі правил ISO/IEC 15962 у RFID-мітках з роздільною пам'яттю (Information and documentation – RFID in Libraries – Part 4: Encoding of data elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory);
 • ISO/DIS 18128 Інформація та документація – Ризики, пов'язані з записами – Оцінювання ризиків для управління записами (Information and documentation – Records risks – Risk assessment for records management);
 • ISO/DIS 11798 Інформація та документація – Стійкість та довговічність запису, друку та копіювання на папері – Вимоги та методи випробувань (Information and documentation – Permanence and durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test methods);
 • ISO/CD 24138 Інформація та документація - Міжнародний стандартний код контенту (ISCC) (Information and documentation - International standard content code (ISCC)).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/DTS 32001 Управління документообігом – Портативний формат документа – Розширення щодо підтримки шифрування та алгоритмів хешування в ISO 32000-2 (PDF 2.0) (Document management – Portable Document Format – Extensions to Encryption and Hash Algorithm Support in ISO 32000-2 (PDF 2.0));
 • ISO 32004 Управління документообігом – Портативний формат документа – Захист цілісності у зашифрованих документах у форматі PDF 2.0 (Document management – Portable document format – Integrity protection in encrypted documents in PDF 2.0);
 • ISO 19005-2 Управління документами – Формат електронного документа для довготривалого збереження – Частина 2: Використання ISO 32000-1 (PDF/A-2) (Document management – Electronic document file format for long-term preservation – Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2));
 • ISO 24517-1 Управління документообігом – Формат технічної документації з використанням PDF – Частина 1: Використання PDF 1.6 (PDF/E-1) (Document management – Engineering document format using PDF – Part 1: Use of PDF 1.6 (PDF/E-1));
 • ISO 22938 Управління документообігом – Управління електронним документом у форматі обміну даними (CDM) (Document management – Electronic content/document management (CDM) data interchange format);
 • ISO 18829 Управління документообігом – Оцінка впровадження ECM/EDRM – Надійність (Document management – Assessing ECM/EDRM implementations – Trustworthiness);
 • ISO 11698-1 Мікрографія – Методи вимірювання якості зображення, що передаються сканерами апертурних карт – Частина 1: Характеристики тестових зображень (Micrographics – Methods of measuring image quality produced by aperture card scanners – Part 1: Characteristics of the test images);
 • ISO 11698-2 Мікрографія - Методи вимірювання якості зображення, що передаються сканерами апертурних карт - Частина 2: Критерії якості та контроль (Micrographics - Methods of measuring image quality produced by aperture card scanners - Part 2: Quality criteria and control);
 • ISO 11928-1 Мікрографія - Контролювання якості графічних записувальних КOM-систем - Частина 1: Характеристики тестових кадрів (Micrographics - Quality control of graphic COM recorders - Part 1: Characteristics of the test frames);
 • ISO/DTS 32007 Управління документообігом - Портативний формат документів - Анотації RichMedia, що відповідають активам glTF (Document management - Portable Document Format - RichMedia annotations conforming to glTF assets);
 • ISO/DIS 4669-1 Управління документообігом – Класифікація, маркування та обробка інформації – Частина 1: Вимоги (Document management – Information classification, marking and handling – Part 1: Requirements).

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/DIS 18913 Зображувальні матеріали – Стабільність – Словник (Imaging materials – Permanence – Vocabulary);
 • ISO/DTS 17321-4 Графічна технологія та фотографія – Характеристика кольорів цифрових фотокамер (DSC) – Частина 4: Програмована система випромінювання світла (Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still cameras (DSCs) – Part 4: Programmable light emission system);
 • ISO/DTS 20791-2 Фотографія – Відбитки з фотографічним відображенням – Частина 2: Оцінка зміни кольору під час друку (Photography – Photographic reflection prints – Part 2: Evaluation of colour variation in printing);
 • ISO/DTR 12231-2 Фотографія – Електронний фотознімок – Частина 2: Повний перелік термінів (Photography – Electronic still picture imaging – Part 2: Comprehensive list of terms);
 • ISO/WD 16684-4 Графічна технологія – Розширювана платформа метаданих (XMP) – Частина 4: Використання XMP для семантичних одиниць (Graphic technology – Extensible metadata platform (XMP) – Part 4: Use of XMP for semantic units);
 • ISO/DTS 18950.2 Зображувальні матеріали – Фотознімок – Вплив джерел світла на деградацію в умовах музею (Imaging materials – Photographic prints – Effect of light sources on degradation under museum conditions);
 • ISO/DTS 20791-3 Фотографія – Відбитки з фотографічним відображенням – Частина 3: Оцінка ступеню глянцю (блиску) (Photography – Photographic reflection prints – Part 3: Evaluation of glossiness);
 • ISO/IEC DTR 24368 Інформаційні технології – Штучний інтелект – Огляд етичних та соціальних проблем (Information technology – Artificial intelligence – Overview of ethical and societal concerns)

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/SR 214 Документація – Тези до публікацій та документації (Documentation – Abstracts for publications and documentation);
 • ISO/IEC/TS 17021-14 Оцінка відповідності – Вимоги до аудиту та сертифікації систем управління – Частина 14: Вимоги до компетентності проведення аудиту та сертифікації систем управління документацією (Conformity assessment – Requirements for auditing and certification of management systems – Part 14: Competence requirements for auditing and certification of management systems for records);
 • ISO/FDIS 24083 Інформація та документація – Статистичні дані міжнародних архівів (Information and documentation – International archives statistics);
 • ISO/SR 12083 Інформація та документація – Підготовка та розмітка електронних рукописів (Information and documentation – Electronic manuscript preparation and markup);
 • ISO/FDIS 690 Інформація та документація – Настанови щодо бібліографічних посилань і цитування інформаційних джерел (Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources);
 • ISO/NP 7126 Інформація та документація – Модель оцінки можливостей управління записами (Information and documentation – Records management capability assessment model);
 • ISO/CD 30302 Інформація та документація – Системи управління записами – Настанови щодо впровадження (Information and documentation – Management systems for records – Guidelines for implementation);
 • ISO/FDIS 3166-2 Коди назв країн світу – Частина 2: Коди одиниць адміністративно-територіального поділу країн (Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 2: Country subdivision code);
 • ISO/SR 8777 Інформація та документація – Команди для інтерактивного пошуку тексту (Information and documentation – Commands for interactive text searching);
 • ISO/SR 21047 Інформація та документація – Міжнародний стандартний текстовий код (ISTC) (Information and documentation – International Standard Text Code (ISTC)).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/SR 7565 Мікрографія – Зчитувачі для прозорих мікроформ – Вимірювання характеристик (Micrographics – Readers for transparent microforms – Measurement of characteristics);
 • ISO/NP 14289-2 Додатки для управління документами – Розширення формату файлу електронного документа для забезпечення доступності – Частина 2: Використання ISO 32000-2 (PDF/UA-2) (Document management applications – Electronic document file format enhancement for accessibility – Part 2: Use of ISO 32000-2 (PDF/UA-2));
 • ISO/NP/TS 32003 Управління документообігом – Портативний формат документа – Додавання підтримки AES-GCM у PDF 2.0 (Document management – Portable Document Format – Adding support of AES-GCM in PDF 2.0);
 • ISO/SR 10197 Мікрографія – Читально-копіювальні апарати для прозорих мікроформ – Характеристики (Micrographics – Reader-printers for transparent microforms – Characteristics);
 • ISO/DTS 32002 Управління документообігом – Формат PDF – Розширення для цифрових підписів у ISO 32000-2 (PDF 2.0) (Document management – Portable Document Format – Extensions to Digital Signatures in ISO 32000-2 (PDF 2.0));
 • ISO/DIS 4669 Управління документами – Класифікація інформації, перевірка та обробка (Document management – Information classification, marking and handling);
 • ISO/DTS 18759 Управління документами – Функціональні та технічні вимоги надійної системи зберігання (TSS) (Document management – Trustworthy storage system (TSS) functional and technical requirements);
 • ISO/DTS 8621 Управління документообігом – Збереження цифрового формату файлу – Критерії вибору (Document management – Digital file format preservation – Selection criteria);
 • ISO/WD 362 Управління документообігом – Метод вимірювання продуктивності сканера документів (Document management applications – Method of measuring document scanner productivity).

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/SR 18911 Зображувальні матеріали – Оброблені безпечні фотографічні плівки – Правила зберігання (Imaging materials – Processed safety photographic films – Storage practices);
 • ISO/TS 19567-2 Фотографія – Цифрові камери – Частина 2: Аналіз текстури з використанням стохастичного малюнка (Photography – Digital cameras – Part 2: Texture analysis using stochastic pattern);
 • ISO/SR 5989 Фотографія – Попередньо упаковані хімікати для обробки фотографічних матеріалів на основі галогеніда срібла – Словник (Photography – Pre-packaged chemicals for the processing of silver halide based photographic materials – Vocabulary);
 • ISO/SR 1754 Фотографія – Камери для рулонних плiвок та плівок шириною 35 мм – Розміри зображень (Photography – Cameras using 35 mm film and roll film – Dimensions of picture sizes);
 • ISO/SR 19262 Фотографія – Архівні системи – Словник (Photography – Archiving Systems – Vocabulary);
 • ISO/FDIS 18936 Зображувальні матеріали - Оброблені кольорові фотографії - Методи для вимірювання термічної стабільності (Imaging materials - Processed color photographs - Methods for measuring thermal stability);
 • ISO/SR 19093 Фотографія – Цифрові камери – Вимірювання характеристик при низькому рівні освітленості /Попр. 1: Розрахунок зниження кольоровості (Photography – Digital cameras – Measuring low-light performance/Amd 1: Chroma decrease calculation);
 • ISO/NP 18951-1 Зображувальні матеріали – Стійкість до подряпин фотокарток – Частина 1: Загальний метод випробування (Imaging materials – Scratch resistance of photographic prints – Part 1: General test method);
 • ISO/TR 17321-5 Графічна технологія та фотографія – Характеристика кольору цифрових фотокамер (DSC) – Частина 5: Колірні мішені, які містять зразки насичених кольорів для виміру колірних характеристик камери під час колориметричного знімання (Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still cameras (DSCs) – Part 5: Colour targets including saturated colours for colour characteristic evaluation test for colorimetric image capture);
 • IEC 6 1966-2-2 Мультимедійні системи та обладнання –Вимірювання кольору та управління – Частина 2-2. Управління кольором – Розширений кольоровий простір RGB – scRGB (Multimedia systems and equipment – Colour measurement and management – Part 2-2: Colour management – Extended RGB colour space – scRGB);
 • ISO/DIS 19264-1 Фотографія – Системи архівування – Аналіз якості зображення – Частина 1: Непрозорі оригінали (Photography – Archiving systems – Image quality analysis – Part 1: Reflective originals).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/SR 21127 Інформація та документація – Довідкова онтологія для обміну інформацією про культурну спадщину (Information and documentation – A reference ontology for the interchange of cultural heritage information);
 • ISO/DTR 16175-2 Інформація та документація – Процеси і функціональні вимоги до програмного забезпечення для управління записами – Частина 2: Керівництво щодо вибору, проектування, впровадження та супроводу програмного забезпечення для управління записами (Information and documentation – Processes and functional requirements for software for managing records – Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records);
 • ISO/CD 18626 Інформація та документація – Міжбібліотечні транзакції (Information and documentation – Interlibrary Loan Transactions);
 • ISO/DTR 22943 Інформація та документація – Принципи ідентифікації (Information and documentation – Principles of identification);
 • ISO/SR 26324 Інформація та документація – Система дискретних ідентифікаторів об'єктів (Information and documentation – Digital object identifier system);
 • ISO/SR 16175-1 Інформація та документація – Процеси та функціональні вимоги до програмного забезпечення для управління записами – Частина 1: Функціональні вимоги та рекомендації для різних додатків, що управляють цифровими записами (Information and documentation – Processes and functional requirements for software for managing records – Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage digital records);
 • ISO/CD 13008 Інформація та документація - Перетворення цифрових записів та процеси переміщення (Information and documentation – Digital records conversion and migration process);
 • ISO/CD 24143 Інформація та документація – Управління інформацією – Концепція та принципи (Information and documentation – Information Governance – Concept and principles).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/SR 12651-1 Електронний документообіг – Словник – Частина 1: Графічне представлення електронного документа (Electronic document management – Vocabulary – Part 1: Electronic document imaging);
 • ISO/SR 12651-2 Управління електронними документами – Словник – Частина 2: Управління документообігом (Electronic document management – Vocabulary – Part 2: Workflow management);
 • ISO/NP 4669 Управління документообігом – Контрольований обмін цифровими документами (Document management – Controlled sharing of digital documents);
 • ISO/SR 7761 Мікрографія – Котушка з одним осердям для 16 мм оброблюваної мікроплівки – Розміри та функціональні обмеження (Micrographics – Single-core cartridge for 16 mm processed microfilm – Dimensions and operational constraints);
 • ISO 4087 Мікрографія – Мікрофільмування газетних видань на 35-мм мікроплівці для архівного зберігання (Micrographics — Microfilming of newspapers for archival purposes on 35 mm microfilm);
 • ISO/PDTS 24654 Управління документообігом – Портативний формат документа – Непрямокутні посилання (Document management – Portable Document Format – Non-Rectangular Links);
 • ISO/DIS 16684-3 Графічна технологія – Специфікація розширюваної платформи метаданих (XMP) – Частина 3: JSON-LD серіалізація XMP (Graphic technology – Extensible metadata platform (XMP) specification – Part 3: JSON-LD serialization of XMP);
 • ISO/PDTS 24064 Управління документообігом – Портативний формат документа – Анотації Рiч-мeдіа, що відповідають специфікації ISO 10303: 242 (STEP AP 242) (Document management – Portable Document Format – RichMedia annotations conforming to the ISO 10303:242 (STEP AP 242) specification).

ISO/TC 292 «Безпека»:

 • ISO/CD 22329 Безпека та стійкість – Управління в надзвичайних ситуаціях – Настанови з використання соціальних мереж під час надзвичайних ситуацій (Security and resilience – Emergency management – Guidelines for the use of social media in emergencies);
 • ISO/FDIS 22313 Безпека та стійкість – Системи управління безперервністю бізнесу – Настанови з використання ISO 22301 (Security and resilience – Business continuity management systems – Guidance on the use of ISO 22301);
 • ISO/SR 22311 Цивільний захист ? Відеоспостереження –Сумісність вихідних даних (Societal security – Video-surveillance – Export interoperability);
 • ISO/NP 5078 Безпека та стійкість – Автентичність, цілісність та довіра до продукції та документів – Настанови щодо забезпечення захисту фізичних документів (Security and resilience – Authenticity, integrity and trust for products and documents – Guidelines for securing physical documents);
 • ISO/CD 22379 Безпека та стійкість – Настанови щодо організації та проведення загальноміських або регіональних заходів (Security and resilience – Guidelines for hosting and organising citywide or regional events).

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/SR 12231 Фотографія – Електронне статичне зображення – Словник (Photography – Electronic still picture imaging – Vocabulary);
 • ISO/SR 12232 Фотографія ? Цифрові фотоапарати ? Визначення величини експозиції, оцінка світлочутливості, стандартної вихідної чутливості та рекомендована величина експозиції (Photography ? Digital still cameras ? Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index);
 • ISO 15739 Фотографія – Електронне відображення фотознімка – Вимір шуму (Photography – Electronic still picture imaging – Noise measurements);
 • ISO/DTR 19263-1 Фотографія – Системи архівування – Частина 1: Оптимальні методи захоплення (захвату) цифрового зображення матеріалів культурної спадщини (Photography – Archiving systems – Part 1: Best practices for digital image capture of cultural heritage material);
 • ISO/CD 18947-2 Зображувальні матеріали, графічні та інформаційні технології – Відносна стійкість до стирання, розмивання та зношення копій зображень та основи – Частина 2: Фотографічні відбитки для домашнього використання (Imaging materials, graphic and information technology – Relative abrasion, smudge, and scuff resistance of prints and substrates – Part 2: Photographic prints for consumer home use);
 • ISO/SR 20954-1 Цифрові камери – Метод вимірювання ефективності стабілізації зображення – Частина 1: Оптичні системи (Digital cameras – Measurement for image stabilization performance – Part 1: Optical systems);
 • ISO/DTS 18950 Зображувальні матеріали – Відображення кольору на фотографічних зображеннях – Вимоги до стабільності внутрішнього освітлення для музейних експозицій (Imaging materials – Reflection colour photographic images – Indoor light stability specifications for museum display).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/DIS 3297 Інформація та документація – Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) (Information and documentation – International standard serial number (ISSN));
 • ISO/SR 3901 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (Information and documentation – International Standard Recording Code (ISRC));
 • ISO/CD 22038 Інформація та документація – Опис та подання інформації про права (Information and documentation – Description and presentation of rights information);
 • ISO/SR 11108 Інформація та документація – Папір для архівних документів – Вимоги до експлуатаційної якості і довговічності (Information and documentation – Archival paper – Requirements for permanence and durability);
 • ISO/FDIS 15511 Інформація та документація – Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та суміжних організацій (ISIL) (Information and documentation – International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL));
 • ISO/SR 16439 Інформація та документація – Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек (Information and documentation ? Methods and procedures for assessing the impact of libraries);
 • ISO/SR 11620 Інформація та документація – Показники функціонування бібліотек (Information and documentation – Library performance indicators);
 • ISO 8459 Інформація та документація – Довідник бібліографічних елементів даних для використання під час обміну та запиту даних (Information and documentation ? Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry);
 • ISO/DIS 30300 (версія 2) Інформація та документація – Управління записами – Основні поняття та словник (Information and documentation – Records management – Core concepts and vocabulary);
 • ISO/SR 20614 Протокол обміну даними для сумісності та збереження (Data еxchange protocol for interoperability and preservation)
 • ISO/NP 24229 Інформація та документація – Коди для систем перетворення скриптів (Information and documentation – Codes for script conversion systems);
 • ISO/FDIS 21110 Інформація та документація – Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування (Information and documentation – Emergency preparedness and response).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/SR 21757-1 Управління документообігом – ECMAScript для PDF – Частина 1: Використання ISO 32000-2 (PDF 2.0) (Document management – ECMAScript for PDF – Part 1: Use of ISO 32000-2 (PDF 2.0);
 • ISO 14641-1 Управління електронними документами – Проектування та експлуатація інформаційної системи для збереження електронних документів – Частина 1: Технічні вимоги (Electronic document management ? Design and operation of an information system for the preservation of electronic documents ? Part 1: Specification);
 • ISO/DTR 10255 Додатки для управління документами – Технологія зберігання оптичних дисків, управління та стандарти (Document management applications – Optical disk storage technology, management and standards);
 • ISO/DTR 12033 Управління документообігом – Електронні зображення – Настанова для вибору методів стиснення зображень документів (Document management – Electronic imaging – Guidance for the selection of document image compression methods);
 • ISO/TR 22299-1 Управління документообігом – Рекомендації щодо цифрового формату файлів для довгострокового зберігання (Document management – Digital file format recommendations for long-term storage).

ISO/TC 292 «Безпека»:

 • ISO/SR 28004-3 Системи управління безпекою для мережі постачання – Настанови щодо впровадження ISO 28000 – Частина 3: Додаткові спеціальні вказівки щодо впровадження ISO 28000 в організаціях середнього та малого бізнесу (за винятком морських портів) (Security management systems for the supply chain – Guidelines for the implementation of ISO 28000 – Part 3: Additional specific guidance for adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses (other than marine ports));
 • ISO/SR 28004-4 Системи управління безпекою для мережі постачання – Настанови щодо впровадження ISO 28000 – Частина 4: Додаткові спеціальні вказівки щодо впровадження ISO 28000, коли відповідність ISO 28001 є метою управління (Security management systems for the supply chain – Guidelines for the implementation of ISO 28000 – Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if compliance with ISO 28001 is a management objective);
 • ISO/CD 22383 Безпека та стійкість – Автентичність, цілісність і довіра до продукції та документів – Критерії ефективності рішень щодо аутентифікації, застосовні для забезпечення достовірності та цілісності матеріальних благ (Security and resilience – Authenticity, integrity and trust for products and documents – Performance criteria for authentication solutions used to ensure genuineness and integrity of material goods);
 • ISO/CD 22384 Безпека та стійкість – Автентичність, цілісність та довіра до продукції та документів – Настанови для розробки та моніторингу плану захисту та його реалізації (Security and resilience – Authenticity, integrity and trust for products and documents – Guidelines to establish and monitor a protection plan and its implementation);
 • ISO/DIS 22328-1 Безпека та стійкість – Управління надзвичайними ситуаціями – Система раннього попередження стихійних лих для громад – Частина 1: Рекомендації щодо впровадження системи раннього попередження стихійних лих для громад (Security and resilience – Emergency management – Community-based disaster early warning system – Part 1: Guidelines for implementation of a community-based disaster early warning system);
 • ISO/DTR 22370 Безпека та стійкість – Основи та принципи стійкості міст (Security and resilience – Framework and principles for urban resilience);
 • ISO/NP 22360 Безпека та стійкість – Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій – Поняття, принципи і структура (Security and resilience – Crisis management – Concept, principles and framework (Draft Outline)).

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/DIS 18948 Зображувальні матеріали ? Фотокниги ? Методи випробувань для перевірки сталості та довговічності (Imaging materials – Photo books – Test methods for permanence and durability);
 • ISO/SR 21550 Фотографія – Електронні сканери для фотографічних зображень – Вимірювання динамічного діапазону (Photography – Electronic scanners for photographic images – Dynamic range measurements);
 • IISO/SR 6148 Фотографія – Мікрографічні плівки, котушки та осердя – Розміри (Photography – Micrographic films, spools and cores – Dimensions);
 • ISO/SR 16067-2 Фотографія – Електронні сканери для фотографічних зображень – Вимірювання просторової роздільної здатності. Частина 2: Плівкові сканери (Photography – Electronic scanners for photographic images – Spatial resolution measurements – Part 2: Film scanners);
 • FADGI Технічна інструкція з оцифрування матеріалів культурної спадщини: створення майстер-файлів растрових зображень (FADGI: Technical guidelines for digitizing cultural heritage materials);
 • ISO/WD 18947-1 Зображувальні матеріали, графічні та інформаційні технології – Відносна стійкість до стирання, розмивання та зношення копій зображень та основи – Частина 1: Загальні положення (Imaging materials, Graphic and іnformation technology – Relative abrasion, smudge, and scuff resistance of prints and substrates – Part 1: General).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/DTR 22428 Інформація та документація – Управління записами в «хмарі»: ризики та проблеми (Information and documentation – Records management in the cloud: Issues and concerns);
 • ISO/CD 30300 Інформація та документація – Управління документацією – Основні поняття та словник (Information and documentation – Records management – Core concepts and vocabulary);
 • ISO/DTR 21946 Інформація та документація – Оцінка управління записами (Information and documentation – Appraisal for managing records);
 • ISO/TR 13028 Інформація і документація – Рекомендації щодо оцифрування документів (Information and documentation – Implementation guidelines for digitization of records);
 • ISO/DIS 21248 Інформація та документація – Оцінка якості національних бібліотек (Information and documentation – Quality assessment for national libraries);
 • ISO/FDIS 20247 Інформація та документація – Ідентифікатор міжнародної бібліотеки (ILII) (Information and documentation – International library item identifier (ILII));
 • ISO/CD 21246 Інформація і документація – Основні показники для музеїв (Information and documentation – Key indicators for museums);
 • ISO/NP 23527 Інформація та документація – Ідентифікатор дослідницької діяльності на основі інформаційних технологій – Навчання, освіта, підготування та дослідження (RAID) (Information and documentation – Research activity identifier information technology – Learning, education, training and research (RAiD)).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/DIS 24517-2 Управління документообігом – Технічна документація у форматі PDF – Частина 2: Використання ISO 32000-2, що включає довгострокове зберігання (PDF/E-2) (Document management – Engineering document format using PDF– Part 2: Use of ISO 32000-2 including support for long-term preservation (PDF/E-2);
 • ISO/CD 22550 Управління документообігом – Набір AFP для обміну і набір функцій для PDF (Document management – AFP Interchange Set and Function set for PDF);
 • ISO/DTR 22957 Управління документообігом – Аналіз, вибір та впровадження систем управління корпоративним контентом (ECM) (Document management – Analysis, selection and implementation of enterprise content management systems (ECM);
 • ISO/SR 8126 Мікрографія – Контратипні срібні діазо- та везикулярні плівки – Візуальна густина – Технічні вимоги та вимірювання (Micrographics – Duplicating film, silver, diazo and vesicular – Visual density – Specifications and measurement);
 • ISO/SR 12656 Мікрографія – Використання штрихових кодів на апертурних картах (Micrographics – Use of bar codes on aperture cards);
 • ISO/SR 32000-1 Управління документами – Портативний формат документа – Частина 1: PDF 1.7 (Document management – Portable document format – Part 1: PDF 1.7);
 • ISO/SR 8127-1 Мікрографія – Джекети для мікрофільмів розміром А6 – Частина 1: 5-канальний джекет для 16-мм мікрофільму (Micrographics – A6 size microfilm jackets – Part 1: Five channel jacket for 16 mm microfilm);
 • ISO/SR 14641 Управління електронними документами – Проектування та експлуатація інформаційної системи для забезпечення довготривалого збереження електронних документів – Вимоги (Electronic document management – Design and operation of an information system for the preservation of electronic documents – Specifications);
 • ISO/SR 9923 Мікрографія – Прозора мікрофіша A6 –Установлення зображення (Micrographics – Transparent A6 microfiche – Image arrangements).;

ISO/TC 292 «Безпека»:

 • ISO/DIS 22327 Безпека та стійкість – Управління надзвичайними ситуаціями – Настанови для впровадження на місцевості системи раннього попередження зсуву (Security and resilience – Emergency management – Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system);
 • ISO/SR 22300 Безпека та стійкість – Словник (Security and resilience – Vocabulary);
 • ISO/SR 28004-1 Системи управління безпекою для ланцюга постачання – Керівні принципи для впровадження ISO 28000 – Частина 1: Загальні принципи (Security management systems for the supply chain – Guidelines for the implementation of ISO 28000 – Part 1: General principles);
 • ISO/SR 22315 Соціальна безпека – Масова евакуація – Методологічні рекомендації щодо планування (Societal security – Mass evacuation – Guidelines for planning);
 • ISO/CD 22301 Безпека та стійкість – Системи управління безперервністю бізнесу – Вимоги (Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements);
 • ISO/CD 22396 Безпека і стійкість – Стійкість спільноти – Рекомендації для обміну інформацією між організаціями (Security and resilience – Community resilience – Guidelines for information exchange between organizations);
 • ISO/CD 22392 Безпека і стійкість – Стійкість спільноти – Проведення експертних оцінок для зменшення ризику стихійних лих (Security and resilience – Community resilience – Conducting peer reviews for disaster risk reduction).

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/CD 19093 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання характеристик низької освітленості (Photography – Digital cameras – Measuring low light performance);
 • ISO/FDIS 18941 Зображувальні матеріали – Відбитки кольорових зображень – Метод випробування стійкості під час знебарвлення озоном (Imaging materials – Colour reflection prints – Test method for ozone gas fading stability);
 • ISO/TR 18945 Зображувальні матеріали – Ілюстровані кольорові відбитки – Порівняння результатів деградації зображення, які спостерігаються в прискореному методі випробування впливом атмосферних умов за матеріалами ІSО 18930 і методі витримки зображення в зовнішніх умовах (Imaging materials – Pictorial colour reflection prints – Comparison of image degradation observed between ISO 18930 accelerated weathering test method and outdoor exposure);
 • ISO/DIS 516 Затвор фотокамери – Час експонування – Загальні поняття та вимірювання механічних параметрів затвора (Camera shutters – Timing – General definition and mechanical shutter measurements);
 • ISO/TS 21139-2-1 Сталість і довговічність відбитків у комерційному застосуванні – Частина 2-1: Екран дисплея – Стабільність світла й озону (Permanence and durability of prints in commercial application – Part 2-1: Display window – Light and ozone stability);
 • ISO/TR 18942 Зображувальні матеріали – Оцінка стійкості зображення кольорових фотографій, які використовуються споживачем (Imaging materials – Evaluation of image permanence of photographic colour prints in consumer home applications);
 • ISO/NP 18949 Зображувальні матеріали – Кольорові фотографічні відбитки – Метод випробування стійкості зображень в умовах низької вологості (Imaging materials – Reflection colour photographic prints – Method for testing stability under low humidity conditions).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/IEC CD 1539-1 Інформаційні технології – Мови програмування – Фортран – Частина 1: Базова мова (Information technology – Programming languages – Fortran – Part 1: Base language);
 • ISO/CD 20674-1 Інформація та документація – Транслітерація рукописів, використовуваних в Таїланді – Частина1: Транслітерація Аксон-Тай-Ной (Information and documentation – Transliteration of scripts in use in Thailand – Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi);
 • ISO/SR 5127 Інформація та документація – Словник термінів (Information and documentation – Foundation and vocabulary);
 • ISO/SR 832 Інформація та документація – Бібліографічний опис і посилання – Правила скорочення бібліографічних термінів (Information and documentation – Bibliographic description and references – Rules for the abbreviation of bibliographic terms);
 • ISO/SR 27730 Інформація та документація – Міжнародний ідентифікатор стандартного набору (ISCI) (Information and documentation – International standard collection identifier (ISCI));
 • ISO/CD 8 Інформація та документація – Представлення та ідентифікація періодичних видань (Information and documentation – Presentation and identification of periodicals).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/SR 8514-1 Мікрографія – Контролювання якості мікроформ виводу даних з комп’ютерів літерно-цифрових – Частина 1: Характеристики тест-слайда та тестових даних (Micrographics – Alphanumeric computer output microforms – Quality control – Part 1: Characteristics of the test slide and test data);
 • ISO/SR 8514-2 Мікрографія – Контролювання якості мікроформ виводу даних з комп’ютерів літерно-цифрових – Частина 2: Методика (Micrographics – Alphanumeric computer output microforms – Quality control – Part 2: Method);
 • ISO/SR 12650 Способи формування зображення документів – Мікрофільмування ахроматичних карт на 35-мм мікроплівку (Document imaging applications – Microfilming of achromatic maps on 35-mm microfilm);
 • ISO/SR 11506 Управління документообігом – Архівування електронних даних – Комп’ютерний вивід на мікроформу (СОМ) та комп’ютерний вивід на лазерний диск (COLD) (Document management applications – Archiving of electronic data – Computer Output Microform (COM)/Computer Output Laser Disk (COLD));
 • ISO/TR 18159 Управління документообігом – Навколишнє середовище та робоче місце для безпечного регулювання процесу мікрофільмування (Document management – Enviromental and work place safety regulations affecting microfilm processors);
 • ISO/SR 12651-1 Електронний документообіг – Словник – Частина 1: Представлення електронного документу (Electronic document management – Vocabulary – Part 1: Electronic document imaging);
 • ISO/SR 22299 Управління документообігом – Настанови щодо довгострокового зберігання формату файла (Document management – Guidelines for long term preservation file format).

ISO/TC 292 «Безпека»:

 • ISO/SR 12931 Критерії ефективності рішень аутентифікації, що використовуються для боротьби з підробками матеріальних благ (Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods);
 • ISO/CD 22382 Безпека та стійкість ? Автентичність, цілісність та довіра до продукції та документів ? Настанови щодо змісту, безпеки та видачі марок акцизного податку (Security and resilience ? Authenticity, integrity and trust for products and documents ? Guidelines for the content, security and issuance of excise tax stamps);
 • ISO/CD 22326 Безпека та стійкість – Управління надзвичайними ситуаціями – Настанови з моніторингу об'єктів з ідентифікованими небезпеками (Security and resilience – Emergency management – Guidelines for monitoring facilities with identified hazards).

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/SR 18934 Зображувальні матеріали – Мультимедійні архіви – Умови зберігання (Imaging materials – Multiple media archives – Storage environment);
 • ISO/NP 20793 Фотографія – Лентикулярний друк для стерео-варіо зображень – Визначення якості зображення (Photography – Lenticular print for changing images – Measurements of image quality)
 • ISO/CD 19093 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання характеристик низької освітленості (Photography – Digital cameras – Measuring low light performance);
 • ISO/DIS 516 Затвор фотокамери – Час експонування – Загальні поняття та вимірювання механічних параметрів затвора (Camera shutters – Timing – General definition and mechanical shutter measurements);
 • ISO/NP 18949 Зображувальні матеріали – Кольорові фотографічні відбитки – Метод випробування стійкості зображень в умовах низької вологості (Imaging materials – Reflection colour photographic prints – Method for testing stability under low humidity conditions);
 • ISO/SR 18941 Зображувальні матеріали – Метод випробування стійкості під час знебарвлення озоновим газом (Imaging materials – Colour reflection prints – Test method for ozone gas fading stability);
 • ISO/TR 18945 Зображувальні матеріали – Ілюстровані кольорові відбитки – Порівняння результатів деградації зображення, які спостерігаються в прискореному методі випробування впливом атмосферних умов за матеріалами ІСО 18930 і методу витримки зображення в зовнішніх умовах (Imaging materials – Pictorial colour reflection prints – Comparison of image degradation observed between ISO 18930 accelerated weathering test method and outdoor exposure);
 • ISO/TS 21139-2-1 Сталість і довговічність відбитків в комерційному застосуванні – Частина 2-1: Екран дисплея – Стабільність світла і озону (Permanence and durability of prints in commercial application – Part 2-1: Display window – Light and ozone stability).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/DIS 2108 Інформація та документація – Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) – (Information and documentation – International standard book number (ISBN));
 • ISO/DIS 3901 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (Information and documentation – International standard recording code);
 • ISO/SR 3297 Інформація та документація – Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) – (Information and documentation – International standard serial number (ISSN));
 • ISO/DTR 19263-1 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (Information and documentation – International standard recording code);
 • ISO/SR 25964-1 Інформація та документація – Тезауруси і сумісність з іншими словниками – Частина 1: Тезауруси для інформаційного пошуку (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval);
 • ISO/NP 15836-2 Інформація та документація – Набір елементів метаданих «Дублінське ядро» – Частина 2: Властивості і класи DCMI (Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 2: DCMI Properties and classes).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/DTR 15801 Управління документообігом – Збереження інформації в електронному вигляді – Рекомендації для достовірності та надійності – (Document management – Electronically stored information – Recommendations for trustworthiness and reliability);
 • ISO/SR 10198 Мікрографія – Мікрофільмувальний апарат динамічного знімання для 16-мм мікроплівки – Механічні та оптичні характеристики (Micrographics – Rotary camera for 16 mm microfilm – Mechanical and optical characteristics);
 • ISO/SR 12029 Управління документообігом – Машиночитані паперові форми – Оптимальний проект для забезпечення зручності користувачів і систем електронного управління документообігом (EDMS) (Document management – Machine-readable paper forms – Optimal design for user friendliness and electronic document management systems (EDMS));
 • ISO/CD 19475-1 Управління документообігом – Мінімальні вимоги для зберігання документів – Частина 1: Фіксація (Document management applications – Minimum requirements for the storage of documents – Part 1: Capturing);
 • ISO/CD 19475-3 Управління документообігом ? Мінімальні вимоги для зберігання документів ? Частина 3: Видалення (Document management ? Minimum requirements for the storage of documents ? Part 3: Disposal);
 • ISO/SR 10244 Управління документообігом – Основи та аналіз бізнес-процесів (Document management – Business process baselining and analysis);
 • ISO/SR 6200 Мікрографія – Мікроформи галогенідосрібні першого покоління з документів правдників – Технічні вимоги на густину та метод вимірювання (Micrographics – First generation silver-gelatin microforms of source documents – Density specifications and method of measurement);
 • ISO/NP 21761-1 Управління документообігом – Настанова для сканування документів – Частина 1: Сканування паперових документів (Document management – Guidelines for document scanning – Part 1: Scanning paper records);
 • ISO/CD 18759 Управління документообігом – Вивірена WORM система, функціональні та технічні вимоги (Document management – Trusted WORM functional and technical requirements);
 • ISO/NP 19005-4 Управління документообігом – Формат файлів електронних документів для довгострокового зберігання – Частина 4: Використання ISO 32000-2 (PDF/A-NEXT) (Document management – Electronic – document file format for long-term preservation Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-NEXT)).

ISO/TC 292 «Безпека»:

 • ISO/SR 28003 Системи управління безпекою для мережі постачань – Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління безпекою мережі постачань (Security management systems for the supply chain – Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems);
 • ISO/SR 25111 Управління безперервністю бізнес-процесів – Настанова із соціальних аспектів забезпечення безперервності бізнес-процесів (Business continuity management – Guidance on human aspects of business continuity).
 • ISO/NP 21740 Безпека та відмовостійкість – Настанова з процесу оцінки складності з метою підвищення безпеки та відмовостійкості (Security and resilience – Guideline for complexity assessment process to improve security and resilience);
 • ISO/NP 21499 Система завчасного попередження зсуву за підтримки місцевого самоврядування (Security and resilience – Community-based landslide early warning system);
 • ISO/SR 28002 Системи менеджменту безпеки для ланцюга поставок – Розвиток гнучкості в ланцюзі постачань – Вимоги та настанови щодо застосовування (Security management systems for the supply chain – Development of resilience in the supply chain – Requirements with guidance for use);
 • ISO/CD 19564 Безпека та стійкість – Загальні принципи визначення достовірності продукції, цілісності та відповідності (Security and resilience – General principles for product authenticity, integrity and trust).
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018