Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських та технологічних робіт.

Проведення робіт із наукової та науково-технічної експертизи наукової документації та національних стандартів.

Розроблення засобів програмного забезпечення науково-дослідної, виробничої та господарської діяльності із застосуванням інтернет-технологій та систем керування базами даних:

Мікрофільмування паперових документів на 35 мм фотоплівку для зменшення об’єму приміщень для архівного зберігання документації.

Мікрофільмування електронних документів на 35 мм фотоплівці для довгострокового зберігання.

Оцифрування паперових документів для створення електронного фонду користування.

Оцифрування або мікрофільмування документації, яка знаходиться на площах замовника.

Оцифрування та цифрова реставрація із заданою замовником якістю архівної документації та музейних предметів.

Виготовлення в електронному або паперовому вигляді копій документів, що мають відновлений згасаючий або слабоконтрастний текст, за технологією підготовки документації до мікрофільмування.

Відновлення інформаційної частини документів зі згасаючим або слабоконтрастним текстом для створення електронного фонду користування. Також можливе подальше мікрофільмування за допомогою КОМ-системи.

Сканування різної інформації на паперових носіях та створення фонду призначеного для користувача.

Виготовлення копій документів в аналоговому вигляді (мікрофільм) і в цифровому вигляді (електронний носій) для страхового або архівного зберігання.

Розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції об'єктів, оцінка технічного стану будівель.

Розроблення комплектів документації для проведення аварійно-рятувальних робіт та планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).

Розробка і перегляд національних стандартів (ДСТУ), стандартів організацій України (СОУ) технічних умов (ТУ) та інших нормативних документів.

Здійснення гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими.

Забезпечення користувачів на замовлення нормативними документами СФД.

Розробка розділу «інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у складі проектної документації відповідно до:

  • ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»;
  • ДБН В.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній документації»;
  • наказу МНС України №485 від 10.02.2012 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення розділу "Інженерно - технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" у складі проектної документації об'єктів.

Впровадження результатів наукових досліджень за специфікою діяльності.

Підготування бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, рекламних матеріалів за специфікою діяльності.

Видання та розповсюдження наукових, науково-технічних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних видань за специфікою діяльності.

 

 
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018