Заповнення форм паспортів потенційно небезпечних об'єктів на договірних засадах.

Допомога в процесах паспортизації потенційно небезпечних об'єктів з можливістю виїзду фахівців інституту.

Надання інформації з Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів.

Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських та технологічних робіт.

Проведення робіт із наукової та науково-технічної експертизи наукової документації та національних стандартів.

Розроблення засобів програмного забезпечення науково-дослідної, виробничої та господарської діяльності із застосуванням інтернет-технологій та систем керування базами даних:

Виготовлення мікрофільмів на фотоплівці 16/35 мм з документів на паперовій основі.

Виготовлення мікрофільмів на фотоплівці 16/35 мм з документів знаходяться в електронному вигляді за допомогою КОМ системи.

Виготовлення мікрофільмів з використанням КОМ системи для довгострокового зберігання (в тому числі для створення СФД різного призначення) на фотоплівці 16/35 мм з документації в електронному вигляді.

Виготовлення мікрофільмів на фотоплівці 16/35 мм з документації знаходиться в місцях її зберігання за допомогою КОМ системи.

Відновлення інформаційної частини згасаючих текстів документації для фонду користування та виготовлення (на вимогу замовника) мікрофільмів на фотоплівці і за допомогою КОМ системи в електронному вигляді.

Сканування різної інформації на паперових носіях та створення фонду призначеного для користувача.

Виготовлення копій документів в аналоговому вигляді (мікрофільм) і в цифровому вигляді (електронний носій) для страхового або архівного зберігання.

Розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції об'єктів, оцінка технічного стану будівель.

Розроблення комплектів документації для проведення аварійно-рятувальних робіт та планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).

Розробка і перегляд національних стандартів (ДСТУ), стандартів організацій України (СОУ) технічних умов (ТУ) та інших нормативних документів.

Здійснення гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими.

Забезпечення користувачів на замовлення нормативними документами СФД.

Розробка розділу «інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у складі проектної документації відповідно до:

  • ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»;
  • ДБН В.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній документації»;
  • наказу МНС України №485 від 10.02.2012 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення розділу "Інженерно - технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" у складі проектної документації об'єктів.

Впровадження результатів наукових досліджень за специфікою діяльності.

Підготування бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, рекламних матеріалів за специфікою діяльності.

Видання та розповсюдження наукових, науково-технічних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних видань за специфікою діяльності.

 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018